Tietokortti
05.07.2024

Plastguiden för jordbruk och trädgårdar

I denna webbguide ges tydliga instruktioner om hur plastavfall som uppkommer på gårdar, i trädgårdar och i växthus kan återvinnas. Guiden är avsedd för yrkesmässig verksamhet.

Inom jordbruket och i trädgårdar används mycket plast, bland annat för marktäckning och foderhantering. Vid användning av gödselmedel och växtskyddsmedel i sin tur uppkommer avfall i form av till exempel plastsäckar och plastdunkar. En stor del av den plast som används i produktion tas inte till vara, eftersom återvinningen av jordbruksplast inte ännu fungerar effektivt i hela landet. Smutsig plast och skillnader i materialkvalitet gör återvinningen svår.

I den här guiden ger vi information om vilka produkter och plasttyper som är lämpliga för återvinning och vilka som i sin tur klassificeras som energiavfall. Om det i din produktion uppkommer avfall som består av biologiskt nedbrytbar plast ska detta komposteras industriellt.

Liittyvät aiheet

Kielet

Ruotsi

Tyyppi

Kirjallisuuskatsaus

Alueet

Koko Suomi

Kohderyhmä

Maatilayrittäjät
Opiskelijat
Puutarhayrittäjät