Tietokortti
24.06.2024

Rahalliset kannustimet laiduntamisen motivaatiotekijänä robottitiloilla

Menestyvä ja ilmastokestävä karjatalous -hankkeen selvitys robottitilojen laiduntamisen motiiveista.

Menestyvä ja ilmastokestävä karjatalous -hankkeen selvitys robottitilojen laiduntamisen motiiveista. Selvityksen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää laidunnuksen kannustimien riittävyys robottilypsyä käyttävillä tiloilla. Tutkimusta varten tehtiin teemahaastattelu kolmelle lehmiä onnistuneesti laiduntavalle tilalle.

Niin teemahaastatteluiden, kuin myös laiduntamattomien tilojen puhelinhaastatteluiden perusteella voidaan sanoa, että laidunnuksen kannustimien riittävyyttä ei voi suoraan yleistää kaikkiin tiloihin vaan oleellista on pohtia näiden riittävyyttä tilakohtaisesti. Teemahaastatelluilla tiloilla koettiin laidunnuksen kannustimet riittäviksi, mikäli tilalla on jo olemassa olevaa laidunnuksen vaatimaa välineistöä ja infraa. Mikäli tilalla ei ollut mitään näistä valmiiksi, koettiin kannustimet nykyisellään riittämättöminä kannustamaan yrittäjiä investoimaan ja sitoutumaan laidunnukseen. Mikäli laidunjärjestelyt ovat jo olemassa olevia, nähtiin kannustimet riittävinä ylläpitämään laidunnusta ja kattamaan siitä aiheutuvia vuotuisia kuluja.

Ladattavat tiedostot

Lehmät robotilta laitumelle, selvitys Mika-hankkeelle_Sampo Paananen

3 Mt

Liittyvät aiheet

Kielet

Suomi

Tyyppi

Maatalousyrittäjän käytännön kokemukset

Alueet

Keski-Pohjanmaa
Koko Suomi
Lappi
Pohjois-Pohjanmaa

Kohderyhmä

Maatilayrittäjät

Kokonaisuus

EU:n maaseuturahoitus, muut toimenpiteet