Tietokortti
18.06.2024

Vesienhallinnan hyvät käytännöt suometsissä

Tietokortti vesienhallinnan hyvistä käytännöistä suometsissä. Suometsien vesienhallinta vaatii kivennäismaita enemmän suunnittelua ja investointeja. Toimenpiteillä on merkittävä vaikutus veden pidättämiseen ja vesistökuormitukseen.

Tietokortit kestävän maa- ja metsätalouden toimenpiteistä vesien suojelemiseksi

Tietokortit kertovat maa- ja metsätalouden toimenpiteistä, joiden avulla voidaan suojella vesistöjä, hillitä vesistöjen tummumista, sopeutua paremmin ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin sekä hillitä ilmastonmuutosta.

Tiiviit yhteenvedot kertovat toimenpiteiden vaikutuksista maaperän kasvukuntoon, monimuotoisuuteen, veden pidättämiseen, vesistökuormitukseen, hiilitaseeseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Lisäksi esitetään arvio toimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista.

Aineistot on tuotettu Suomen ympäristökeskuksen ja Savonian yhteistyössä osana SysteemiHiili-hankketta (2021–2023), joka on rahoitettu maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta.

Ladattavat tiedostot

SYKE_Toimenpidekortit_Vesienhallinnan-hyvat-kaytannot

156 kt

Kielet

Suomi

Tyyppi

Hankkeen tuloksia
Kirjallisuuskatsaus
Vertaisarvioitu tutkimustieto

Alueet

Koko Suomi

Kohderyhmä

Metsänomistajat
Neuvojat

Kokonaisuus

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma