Tietokortti
04.06.2024

Yhteistyö- ja verkostosuhteet. Strateginen tarkastelu maidontuotantoon sovellettuna.

Yhteistyötä ja verkostomaista toimintatapaa tukeva strateginen ajattelu on usein syntynyt pitkän ajan kuluessa. Yhteistyö ja verkostoituminen ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia maidontuotannon kehittämiseen.

Yhteistyötä ja verkostomaista toimintatapaa tukeva strateginen ajattelu on usein
syntynyt pitkän ajan kuluessa. Yhteistyö ja verkostoituminen ovat tuoneet uusia
mahdollisuuksia maidontuotannon kehittämiseen. Kun yhteistyö rakennetaan
tukemaan oikeudenmukaisesti kaikkien osallistujien tarpeita, onnistumisedellytykset ovat hyvät. Johtajuutta tarvitaan sovitettaessa osallistujien tavoitteet yhteen kokonaisuuden kanssa. Jokaisen on järjestettävä oma toimintansa
kokonaisuus huomioiden, mikä edellyttää valmiutta muuttaa myös omia toimintatapoja. Tärkeää on, että kaikki osallistujat kokevat hyötyvänsä yhteistyöstä, että
kumppaneihin luotetaan ja että he ovat luottamuksen arvoisia. Arvot, asenteet,
tavoitteet, osaaminen ja henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat yhteistyön
onnistumiseen. Laajojen yhteistyöverkostojen johtaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja liikkeenjohtotaitoa.

Kielet

Suomi

Tyyppi

Hankkeen tuloksia

Alueet

Koko Suomi

Kohderyhmä

Koulutus
Maatilayrittäjät
Neuvojat

Kokonaisuus

EU:n maaseuturahoitus, muut toimenpiteet