Oppilaitos
Lappeenranta

Edusampo Saimaan ammattiopisto

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Edusampo Saimaan ammattiopisto

Puutarha-ala on suuri ja monipuolinen työllistäjä! Alan ammattilaiset hoitavat muun muassa viherrakentamisen rakennus- ja kunnossapitotöitä ja heillä on vahva tuntemus eri kasveista. Ala kasvattaa merkitystään ja arvostustaan jatkuvasti viheralueiden kehittämisen korostuessa.

Metsä- ja ympäristöalan koulutukset tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia. Metsäalalla ammattilaiset tekevät mm. metsien monikäyttöön, puun tuottamiseen sekä puun korjuuseen ja kuljetukseen liittyviä tehtäviä. Luonto- ja ympäristöalan ammattilainen taas työskentelee erilaisissa ympäristöissä yhteistyössä luonnon ja ihmisten parissa. Luonnon kestävä hyödyntäminen ja ympäristön hoitaminen ovat ammattilaisille tärkeitä arvoja.

Kasvinviljely

Viljely

Tuotteiden jälleenmyynti
Kyllä

Metsä

Metsät

Opetusmetsiä
Ei
Talousmetsiä
Ei
Käyttöoikeusmetsiä
Ei

Teknologia

Ilmastotoimet