Oppilaitos
Rovaniemi

Lapin AMK, Rovaniemen kampus

Lapin AMK, Tulevaisuuden biotalous

Lapin AMK, Rovaniemen kampus

Kasvinviljely

Useita luonnonkasvien kasvatukseen, jatkojalostamiseen ja tuotteistamiseen liittyvää hanketta. Uusimpina nokkonen ja kuituhamppu.

Agrologi- ja metsätalousinsinööriopinnoissa voi suuntautua erilaisiin luonnontuotteisiin kuten marjat, sienet, luonnonyrtit ja niiden keräämiseen ja hyödyntämiseen.

Viljelykierto
Luontainen

Viljely

Viljelytapa
Vertikaaliviljely, Avomaa
Erikoiskasvit
Nokkonen, kuituhamppu, luonnonkasvit
Ruokakasvit
Luonnonkasvien hyödyntäminen erilaisissa tarkoituksissa
Viherrakentaminen
Mahdollisuus jatkossa
Floristiikka
Ei

Linkkejä

Lapin luonnontuotteet

Metsä

Metsätalousinsinöörikoulutus suoritetaan pääosin Metsähallituksen hallinnoimissa metsissä ja toimeksiannoilla metsäsuunnittelun ja – hoidon erilaisissa tehtävissä.

Tietoa Metsähallituksesta ja sen hallinnoimista maista:

Etusivu

Metsähallituksen hallinnoimat valtion maa- ja vesialueet

 

 

Metsät

Opetusmetsiä
paljon
Talousmetsiä
paljon
Käyttöoikeusmetsiä
paljon
Metsänhoito
Ulkoistettu
Metsänhakkuut
Koneketju
Jatkuva kasvatus
Metsähallituksella on nykyisin käytössään useita erilaisia hakkuutapoja, joista yksi on jatkuva kasvatus. Muita mm. pienaukot, kaistalehakkuut, ylä- ja alaharvennukset, poimintahakkuut

Erityiskohteet

Luomukeruualueet
Luonnonsuojelualueet
Merkittyjä retkeilyreittejä

Linkit

Metsähallitus Metsähallituksen hallinnoimat alueet

Eläimet

Teknologia

Lapin AMK:n luonnonvara-alan koulutuksella ei ole omia maa- ja metsätalouskoneita – poislukien tallentimet ja dronet metsätiedon keruussa.

Metsätalouskoulutus tukeutuu REDU:n metsäopetukseen ja sen kalustoon

https://redu.fi/fi/hakijalle/tutkinnot-ja-koulutukset/ammatilliset-perustutkinnot/metsaalan-perustutkinto,

maatalouskoulutus Lappian, Louen yksikön maatalouskoulutukseen ja kalustoon https://www.lappia.fi/koulutukset/koulutusalat/maatalousala/

sekä porotalouskoulutus Paliskuntainyhdistyksen ja paliskuntien toimintaan ja kalustoon https://paliskunnat.fi/.

Kotieläintuotannon teknologia

Eläinten paikannus
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään
Kameravalvonta
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään
Lypsyrobotti
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään

Kasvintuotannon teknologia

Linkkejä

virtuaaliteurastamo Biolabra ja sen hyödyntäminen

Ilmastotoimet

Kuvagalleria

Asiasanat