Sedu on kiinni käytännössä

Sedun kampus Ilmajoella on vahvasti kiinni käytännön viljelyssä niin opetuksessa kuin tutkimuksessa.

Sedu eli Seinäjoen koulutuskuntayhtymä tarjoaa toisen asteen ammatillista koulutusta Seinäjoella, Ilmajoella, Rengonharjulla, Kurikassa, Vaasassa, Ähtärissä, Lappajärvellä ja Lapualla. Ilmajoen kampuksella voi suorittaa maatalous- ja rakennusalan perustutkinnon ohella eläintenhoidon ja maatalousalan ammattitutkinnon sekä maatalousalan erikoisammattitutkinnon opinnot.

Ilmajoen kampuksella toimii Sedun lisäksi Vacca Oy ja Etelä-Pohjanmaan Opisto. Myös Seinäjoen ammattikorkeakoulun opetusta ja käytännön harjoituksia on Ilmajoella. Opetusnavettaa ylläpitää yksityinen tila, Vacca Oy. Navetassa on noin 65 lehmää ja nuorkarja. Koulutilalla on noin 50 ha peltoa ja 170 ha metsää. Osa pelloista osa on vuokrattu Vacca Oy:lle.

Sika-, hevos-, lammas- ja pieneläinopetusta ja käytännön harjoituksia toteutetaan yksityisillä tiloilla Sedun opettajan ohjauksessa.

Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tehdään tiiviissä yhteistyössä muun muassa SeAMKin ja ProAgrian kanssa. Maatilan pelloilla toteutetaan muun muassa Lukelle monipuolisesti kasvintuotannon kokeita yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa. A-Rehun kanssa Sedu on tehnyt yhteistyötä hernelajikekokeiden ja pellonpiennarpäivien muodossa, lisäksi Ilmajoen pelloille kylvettiin eri kasvien seoksia alus- ja kerääjäkasvikokeessa viime vuonna.

Hanketoiminnassaan Sedu painottuu vahvasti viljelijöitä palvelevaan toimintaan ja on ollut mukana muun muassa DigiFarmi ja Akuutti Agroteknologia-hankkeissa. Näiden hankkeiden tavoitteena on ollut teknologian tehokkaampi hyödyntäminen maataloudessa. Lisäksi Sedu on osatoteuttaja UUMA-hankkeessa, joka pyrkii mahdollistamaan maatalousalan opettajien vertaisoppimisen ja täydennyskoulutuksen.

Sedulta löytyy useita laitteita sekä automaattiohjauksella varustettuja traktoreita ja satokartoittimella varustettu puimuri täsmäviljelypuolelle. Alkamassa on myös drooni-hanke, jossa pyrkimyksenä on kartoittaa ja hakea oppia droonien käytöstä maataloudessa. Palveluliiketoimintaa harjoittaa Sedu Education Oy, joka on toteuttanut muun muassa lomittajien täydennyskoulutuksia uusien teknologioiden käyttöönotossa.

Lue lisää