Om tjänsten

Agrihubi.fi är en presentationswebbplats för lantbrukets kompetensnätverk AgriHubi. Webbplatsen betjänar jordbruks- och trädgårdsföretagare, forskare, företag, branschutbildare och rådgivare, myndigheter, medborgare och medier. På webbplatsen beskrivs nätverkets uppgifter, mål, tjänster och aktuella teman på finska, svenska och engelska.

Tjänstens innehåll

På förstasidan av Agrihubi.fi samlar vi färska nyheter, meddelanden och information om aktuella evenemang, publikationer, nyhetsbrev och kurser samt möjligheter att nätverka i diskussionsgrupper och tematräffar.

Du hittar mer information om temaområdena i huvudmenyn. Huvudmenyns avsnitt omfattar Teman, Råd och hjälp, Samarbete, Bloggar och Vad är AgriHubi.

Upphovsrätt

Agrihubi.fi innehåller upphovsrättsskyddat material. Du kan fritt länka till materialet och dess textmaterial kan användas i enlighet med god sed. Användning av fotografier och annat bildmaterial måste alltid avtalas separat. Vid användning av material på agrihubi.fi måste källan och datumet anges.

Kakor och personuppgiftsregister

Du hittar information om personuppgifter och kakor i vår dataskyddsbeskrivning.

Ansvar

Naturresursinstitutet ansvarar för webbtjänstens innehåll, som hålls så aktuellt som möjligt. Eventuella upptäckta fel korrigeras utan dröjsmål. AgriHubi ansvarar inte för riktigheten i information som öppnas via länkar och underhålls av andra parter.