Ny information till hjälp för näringen genom forskning

Forskningens uppgift är att producera ny information som gynnar samhället. Forskning som berör jordbruks- och trädgårdsföretagare bedrivs inte bara vid Luke, utan även inom andra organisationer.

Forskning

Forskning

Öppen vetenskap och forskning stärker innovationsverksamhet och förbättrar smidig rörlighet och påverkan av forskningsresultat i hela samhället, bland annat mellan forskare, företag, offentliga sektorn, beslutsfattare och medborgarna. Det här framgår av Tulanets deklaration för åren 2020–2025.

Tillämpad forskning och gårdssamarbete

Gårdarnas erfarenheter och företagarnas tankar om forskningen är viktiga för att främja undersöknings- ovh utredningsteman som bottnar i praktiken. Under Nätverka-sektionen hittar du diskussionsområdet, där du kan framföra egna forskningsidéer till forskarna. Under samma område kan du söka olika utvecklingsprojekts utlysningar om gårdssamarbeten inom forsknings-, utvecklings-, pilot- och demoprojekt.

Nyaste forskningsresultat

Finsk forskning samlas till en dataportal, Forskining.fi, där du kan hitta forskningsprojekt, publikationer och kommande projektutlysningar. Open access-publikation stöds bland forskningsfinansiärerna och många publikationer finns tillgängliga utan betalvägg.

Forskningsaktörer

Naturresursinstitutet

Lukes forskare och experter tar fram nya lösningar för hållbar utveckling av finsk bioekonomi och för främjandet av nya näringar. Genom samarbete strävar vi efter ett samhälle byggt på bioekonomi.

Arbetseffektivitetsföreningen TTS

Arbetseffektivitetsföreningen TTS är en nationell utbildnings-, forsknings- och utvecklingsorganisation som årligen utbildar cirka 7 000 studerande till olika yrken. Dessutom genomför Arbetseffektivitetsföreningen årligen cirka 100 arbetslivsutvecklings- och forskningsprojekt.

Pellervo ekonomisk forskning PTT

Under hela sin fyrtioåriga historia har Pellervo ekonomisk forskning PTT strävat efter att främja en balanserad utveckling av samhällsekonomin. Det här omfattar till en väsentlig del frågor inom den offentliga ekonomin och ekonomipolitik.

Forskning om jordbruks- och trädgårdsnäring ur finskt perspektiv

Lantbruksvetenskapliga Samfundet i Finland sammanför finska forskare. Föreningen publicerar den öppet tillgängliga engelskspråkiga tidskriften Agricultural and Food Science och arrangerar Lantbruksvetenskapsdagarna vartannat år. Klicka och bekanta dig!

Lantbruksvetenskapliga Samfundet i Finland

Potatisforskningsinstitutet PETLA

Potatisforskningsinstitutet PETLA bedriver forskning, rådgivning, utbildning och publicering med anknytning till produktion och hantering av potatis.

Institutets forskningsteman omfattar bland annat potatissorter, gödsling, andra odlingstekniker och odlingsekonomin. Genom forskning och projekt samlar PETLA information om potatisens produktionsförutsättningar under de nuvarande verksamhetsförhållandena.

Centralen för Sockerbets­forskning

Centralen för Sockerbets­forskning har grundats för att möta utmaningarna och behoven för finsk betodling. Centralen har upprätthållit betforskning och provverksamhet i vårt land genom många stadier sedan år 1953. Än i dag omfattar forskningscentralens grunduppgifter att hjälpa betodlare i problemsituationer inom odlingen.

Vi idkar forskningssamarbete med jordbruksbranschens företag samt inhemska och utländska forskningsinstitut.

Pyhäjärvi-institutet

Pyhäjärvi-institutets uppdrag är att främja och utveckla utbildning, forskning och annan utvecklingsverksamhet inom livsmedelsekonomi och miljö. Institutets specialkompetensområden omfattar livsmedelsekonomi samt vattendragens status, vattenskydd och restaurering av vattendrag. Pyhäjärvi-institutets syfte är att hållbart säkerställa konkurrenskraften för Satakundas livsmedelsproduktion, förbättra tillståndet för regionens vattendrag, öka medvetenheten om restaurering av vattendrag och tillämpa forskning för restaureringen.

Aktuellt