Dra nytta av yrkeshögskolornas lärdomsprov i vardagen

Högklassiga lärdomsprov är värdefulla även i aktörernas vardag. Arbetenas kvalitet utvärderas av en handledare som känner till verket och dess författare. När ett lärdomsprov blir klart kan läraren publicera det på Agrihubi om hen tycker att det utgör ett intressant tillägg till AgriHubis innehåll, vilket även kan ge upphov till en nyhet på AgriHubis webbplats.

Vad är det fråga om?

Theseus.fi är en omfattande kunskapsbas över yrkeshögskolornas lärdomsprov. AgriHubis uppgift är att samla ny information och för detta utgör Theseus en befintlig och ständigt växande materialbank.

Högklassiga lärdomsprov är även värdefulla för aktörerna. Arbetenas kvalitet utvärderas av en handledare som känner till verket och dess författare. När ett lärdomsprov blir klart kan läraren dela det om hen tycker att det utgör ett intressant tillägg till AgriHubis innehåll, vilket även kan ge upphov till en nyhet på AgriHubis webbplats.

Hur deltar man?

Den handledande läraren tipsar Agrihubi och skickar en länk till arbetet till adressen agrihubi@luke.fi, så att vi kan skriva en nyhet om lärdomsprovet på AgriHubis nätverksplattform. Till nyheten fogas en länk till den permanenta asressen i Theseus.

Nyhetens innehåll kan bestå av ettt sammandrag över lärdomsprovet eller ett pressmeddelande som skrivits som ett mognadsprov, där innehållet i lärdomsprovet refereras.

Vem gör det?

Den handledande läraren tipsar AgriHubi om arbetet.

Den studerande skriver ett sammandrag eller ett pressmeddelandem som fungerar som själva nyheten. Beroende på yrkeshögskola skickar den studerande själv informationen om sitt arbete till AgriHubi som del av övrig mediekommunikation om lärdomsprovet. 

AgriHubi för informationen om lärdomsprovet till nyhetsflödet som del av ett pilotförsök. Praxis granskas tillsammans med handledande lektorer i augusti–september 2022, när vi samlat erfarenheter av pilotförsöket.  

Skicka information om lärdomsprov via e-post

agrihubi@luke.fi