Landbygdsutbildningen

Utbildning ger verktyg för arbetslivet och långvariga nätverk. Tiden i skolan är värdefull, färdigheter och kompetens bygger på utbildningen. Under karriären krävs nya kompetenser och dessa kan hämtas från lantbruksskolorna.

I Brusby kan man studera till Landbygsföretagare i yrkeskola, men var är det? Titta på följande video från Axxell: