Räknare

Det finns många olika räknare för jordbruk och trädgårdar. Med hjälp av räknarna kan du beräkna bland annat produktionskostnader och planera investeringar. Under varje räknare hittar du en länk till den ursprungliga producenten och placeringen.

Fritt tillgängliga räknare

VYR:s produktionskostnadsräknare

Spannmålsbranschens samarbetsgrupp har publicerat en kostnadsfri kostnadsräknare för att hjälpa till att förstå gårdens föränderliga kostnader. Räknaren kan också användas för att jämföra egna nyckeltal med ProAgrias blockdatabank lönsamhet med det bästa kvartalet. Beräkningen av produktionskostnader för grödor ger information om den totala kostnaden för odling per kilogram eller ton grödor som produceras på den egna gården. Beräkningen beaktar både rörliga kostnader (såddfrö, gödsling, växtskydd, bränslen), arbetskraftskostnader och fasta kostnader (maskiner, byggnader, åker). Källa: Spannmålsbranschens samarbetsgrupp VYR

Ladugårdsinvesteringsräknaren MARISKI

Med MARISKI-räknaren kan du beräkna lönsamheten för mjölkgårdens produktionsbyggnadsinvestering. Räknaren mäter lönsamheten med nuvärdesmetoden, där den årliga avkastningen på investeringar ändras genom att investeringstiden diskonteras till penningbelopp, det vill säga nuvärden. Om summan av nuvärdena är större än kostnaden för investeringen är investeringen lönsam. Kalkylatorn beaktar avkastningens variabilitetsrisk och svarar i form av sannolikheten för investeringens lönsamhet i stället för med enskilda tröskelvärden. Källa: Naturresursinstitutet

Gräsproduktions Kostnadskalkylator

Det finns gott om skillnader mellan gårdar i produktionskostnaden för gräsfoder. Med hjälp av denna kalkylator kan du ta reda på vad produktionskostnaden för gräsfoder är med informationen från din egen gård. Kalkylator är på finska.

Produktions- och lönsamhetskalkyler

Beräkningarna är fritt tillgängliga för alla och kan laddas ner i excel-filformat.

Produktions- och lönsamhetskalkyler