Artificiell intelligens och analys

Olika tjänster och programvaror har tagits fram för analys av stora datamängder, och dessa kan användas för att mycket snabbt särskilja information i data.

Artificiell intelligens och analys är olika saker

Analys omfattar olika metoder för analys av datamaterial som gör att man lätt kan särskilja olika uppgifter från stora datamängder, till exempel genom att bara använda olika sökvillkor för avgränsning. Det finns många analysmetoder och de är inbäddade i olika tjänster och programvaror. Deras komplexitet är vanligtvis inte uppenbar för slutanvändaren.

I artificiell intelligens måste man först med hjälp av någon AI-programvara utveckla en algoritm mellan träningsdata och det önskade resultatet. Utvecklingen av algoritmen kan kräva stora mängder data för att den artificiella intelligensen ska kunna utveckla denna algoritm, som gäller i största möjliga utsträckning och är tillräckligt exakt.

Det är värt att lägga märke till att exaktheten i slutresultatet av den artificiella intelligensen beror på hur väl den har lärt sig med hjälp av träningsdata. Att ta fram en algoritm kräver en stor maskineffekt, men det går vanligen snabbt och effektivt att använda själva algoritmen i en applikation. I analyser kan slutresultaten vara mycket exakta, men även där kan man beräkna sannolikheter och olika prognoser, vilket leder till att felmarginalerna ökar.