Hållbarhet

Hållbarhet har en social, miljömässig och ekonomisk dimension, här fokuserar vi på ekologisk hållbarhet vid finska jordbruks- och trädgårdsföretag. Det är viktigt att ta hänsyn till det ömsesidiga beroendet mellan dimensionerna. Det här innebär att frågor kring social grund, ekonomins funktion och miljöbelastning har många inbördes samband.

Klimatsäker matproduktion är bra för såval klimatet, gården som för försörjningsberedskapen.
Skådespelaren, småbrukaren Jussi Vatanen bekantade sig med metoderna för klimatsäker matproduktion vid Sirkku Puumala och Patrick Nyströms Verkatakkila gård i Vichtis. Ursprung: Jord- och skogsbrukministeriets Youtube -kanal

Grunderna i regenerativt jordbruk

Regenerativt jordbruk bjuder på metoder som förbättrar jordhälsan utan att belasta miljön. Kursen bjuder på vetenskaplig information i sammanfattad form, och ger exempel på dess tillämpning i olika situationer. Goda skördar kräver nämligen inga mirakel, utan en sund balans och förståelse för markens livskraft. Allt detta gör jordbruket hållbart och lönsamt – och därtill mycket intressant. Kursen Grunderna i regenerativt jordbruk sammanför odlare, konsumenter och forskare för ett gemensamt mål: för att säkra den framtida livsmedelsproduktionen och bygga en mer hållbar morgondag genom de egna valen.

Grunderna i regenerativt jordbruk onlinekursen

Klimat och jordmån

Beredskap inför klimatförändringen

Klimatet förändras. Det medför både nya möjligheter och hotbilder. Har du redan hittat webbplatsen www.ilmastoviisas.fi? Där hittar du samlade forskningsresultat, informationspaket, videor och poddcastar om hur du kan förbereda dig inför klimatförändringen inom jordbruket.

Jordbrukets miljöarbete

Jordbruket påverkar miljöns tillstånd och ekosystemens funktion lokalt och i stor omfattning. Miljöns tillstånd påverkas av markanvändningsslaget, gårdarnas lantbruksinriktning, olika produktionssätt, betesgång, åkerodlingsmetoder och kvaliteten på odlad mark.

Carbon Action-kolgårdar

Syftet med Carbon Action-nätverket är att göra det lättare för jordbrukare att hitta odlingsmetoder som lagrar kol i marken. Carbon Action omfattar över 100 kolgårdar.

Hur påverkar klimatförändringen?

Innehållet i Mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC:s utvärderingsrapport har sammanställts på Naturresursinstitutets sammanställningssida, som också behandlar effekterna på jordbruks- och trädgårdsnäringen samt anpassningen av dessa.

Sammanställningssida

Fånga kolet!

Fånga kolet-åtgärdshelheten

Under åren 2020–2023 har olika finansieringssökningar för klimatåtgärder inom markanvändningssektorn (Fånga kolet-helheten) öppnats och kommer att öppnas. Klimatåtgärder inom markanvändningssektorn finansieras genom tre olika ansökningshelheter.

Ett klimatmässigt motståndskraftigt jordbruk

Jordbruket spelar en nyckelroll i kampen mot och anpassningen till klimatförändringen. Även om jordbruket är en utsläppskälla är markanvändningssektorn som helhet en betydande kolsänka och binder alltså stora mängder koldioxid till jordmånen. Jordbrukets klimatmässiga motståndskraft kommer att stärkas genom att främja odlingssätt och tekniker för att binda och lagra kol samt genom att utveckla produkter och tjänster som intresserar konsumenterna.

Fånga kolet-åtgärdshelhetens projekt

Fånga kolet-helheten omfattar forsknings- och innovationsprojekt, projekt som kartlägger markanvändningssektorns dagsläge och utvecklingsbehov samt utvecklingsprojekt.. Genom utvecklingsprojekten påskyndar vi minskningen av utsläppen från markanvändningssektorn, upprätthåller och stärker kolsänkor samt beredskap för och anpassning till klimatförändringen.

Biocode Producer – Förvalta koldioxidavtryck från jordbruk

Bli en Climate Smart producent och kom igång gratis på https://producer.biocode.io. Biocode Producer är en lättanvänd onlinetjänst för att utföra livscykelbedömningar och koldioxidhantering för din jordbruksproduktion. Det hjälper dig att identifiera påverkansmöjligheter och visa för dina kunder vilka åtgärder du vidtar för att förvalta din klimatpåverkan. Fältnivåbedömningar gör att du kan optimera din växtföljd när det gäller klimatprestanda och produkters koldioxidavtryck. Utvärdera både dina biogena utsläpp och borttag från markens organiska kolförändringar på grund av jordbruksmetoder såväl som fossila utsläpp från dina jordbruksinsatser. Med ett modernt och responsivt användargränssnitt kan tjänsten användas på mobil och desktop.

Biocode producer

Jordbruk och vattendrag

Programmet för effektiviserat vattenskydd minskat utsläppen av näringsämnen från jordbruket i vattendragen med hjälp av nya innovativa metoder. NTM-centralen i Norra Österbotten delar årligen ut bidrag för hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruk.

Vattnens tur – programmet för effektiverat vattenskydd

Aktuellt om ekologisk hållbarhet