Självledarskap

Det viktigaste elementet bakom ett framgångsrikt företag är en företagare som tar hand om sin hälsa och sitt övergripande välbefinnande. Företagets och företagarens välbefinnande avspeglas också i arbetstagarnas välbefinnande, motivation och kompetens. Detta avsnitt innehåller tips på hur du kan stärka välbefinnandet och resurserna.

Välmående företagare

Ta hand om kroppen

När du ser till att motionera regelbundet och även få vardagsmotion, vila tillräckligt och äta hälsosamt och mångsidigt, har du lagt grunden för ett gott fysiskt välbefinnande. Hälsosamma levnadsvanor upprätthåller hälsan och arbetsförmågan och är med andra ord viktiga resurser.

Stärk den psykiska hälsan

Vid sidan av fysiskt välbefinnande är även psykiskt välbefinnande en viktig resurs. När du mår bra psykiskt har du lättare att hitta balans i vardagen, känna uppskattning för dig själv och andra och känna dig trygg i interaktionen med andra.

Skapa stödnätverk

Det är lättare att möta krav och motgångar i livet när du har välfungerande stödnätverk. Det är bra att skapa tillräckligt många stödnätverk och att även se till att hålla dem vid liv. Nätverkande, välfungerande relationer till andra människor och social gemenskap stärker välbefinnandet och resurserna.

Förbättra arbetshälsan

En övergripande god hälsa utgör grunden för arbetshälsan och arbetsförmågan. Arbetshälsa består av en balans mellan människans hälsa och välbefinnande samt arbetet och att det känns meningsfullt. Satsningar på arbetshälsa är en stabil investering i framtiden. Att företagaren och hela arbetsgemenskapen har en god arbetsförmåga utgör grunden för företaget.

Uppdatera kompetensen

Det är viktigt att du identifierar dina styrkor så att du kan utveckla din kompetens utifrån det. Kompetens och yrkesskicklighet är väsentliga resurser, eftersom förmågan att ta hand om affärsverksamheten och lönsamheten i företaget även avspeglas i företagarens välbefinnande.

Disponera tiden effektivt

En viktig resurs är att kunna samordna arbetet och det övriga livet. Vid sidan av arbetet är det bra att ha tid även för närstående, vänner och fritidsintressen. Att disponera tiden effektivt är en central faktor bakom såväl företagarens välbefinnande som företagsverksamheten.

Aktuell information som stöder företagarens ork

Logga in för att lägga till ett nytt evenemang
Alla evenemang ›

Inga kommande evenemang