Skapa stödnätverk

Detta avsnitt handlar om att främja företagarens sociala välbefinnande. En smidig samordning av arbetet och det övriga livet ökar arbetshälsan, och välfungerande relationer till andra människor är en resurs som stöder företagarens arbetshälsa och välbefinnande.

Social gemenskap – samarbete är en källa till kraft

I olika skeden av livet kan det vara svårt för en företagare att samordna arbetet och det övriga livet. Det är inte alltid enkelt att skilja mellan arbete och fritid. Med tanke på ditt välbefinnande och din ork i arbetet är det är viktigt att hitta en balans mellan behoven hos familjen och i det övriga livet och de krav som ställs i arbetet.

Relationer till andra människor samt vänner, familj och fritidsintressen är viktiga resurser för företagaren. I bästa fall förbättrar medverkan i kultur- och hobbyverksamhet på fritiden det övergripande välbefinnandet. Det är viktigt att hitta en balans mellan arbete och fritid, och därför är det bra att företagaren ibland kan ta en paus från hemmet och arbetet och till exempel ägna sig åt fritidsintressen. Att få ägna sig åt meningsfulla fritidsintressen förbättrar orken och minnet och motverkar stress. När arbetet inte tar all energi finns det tid och kraft över för att vårda relationerna till andra människor. Social interaktion med andra människor är också ett utmärkt sätt att återhämta sig från arbetet.

Bli starkare genom att skapa nätverk

Det är viktigt för företagaren att skapa och stärka både sociala och yrkesmässiga nätverk. Stöd från andra ökar arbetshälsan och minskar känslan av belastning. En viktig fördel med nätverkande är att kollegor som befinner sig i samma situation kan förstå utmaningarna och problemsituationerna bättre och fungerar som stöd. Med hjälp av goda kontakter och nätverk blir det lättare att dela erfarenheter, lära sig av andras erfarenheter och jämföra sina synpunkter på hur det praktiska arbetet ska utföras. Det kan ta tid för medlemmarna i nätverket att lära känna varandra, uppskatta varandra och lita på varandra, men i bästa fall bidrar den kollektiva verksamheten till att skapa partnersamarbeten och därigenom också generera affärsverksamhet. Med hjälp av Arbetshälsoinstitutets nätverkskarta kan du skapa dig en bild av dina nätverk, nätverksbehov och nätverksmetoder. Du kan hitta eventuella nätverk som passar just dig till exempel vid utbildningar, på sociala medier, via organisationer och via fritidsintressen.
Bilden nedan framtagen inom projektet Maatalousyrittäjän työura muutoksessa visar exempel på landsbygdsnätverk:

Diak, Maatalouyrittäjän työura muutoksessa -hanke

Mer information om produktionsinriktnings- och branschspecifika nätverk finns under AgriHubi i avsnittet Yhteistyö.

Det finns stöd att få

DU ÄR INTE ENSAM!

Sök och be om hjälp och stöd i tid och utan att tveka.

Ta hand om bonden

LPA:s projekt Ta hand om bonden erbjuder avgiftsfri och konfidentiell hjälp för lantbruksföretagare, till exempel i frågor som gäller ork, arbetsförmåga och utmaningar i arbetet som lantbruksföretagare. Tveka inte, utan kontakta projektarbetaren i din region.

Landsbygdens stödpersonsnät

Stödpersonsnätet är ett hjälpnätverk som bygger på frivilligverksamhet och som riktar sig till invånare på landsbygden. Stödpersonsnätet erbjuder tillförlitlig och avgiftsfri samtalshjälp och praktisk hjälp i krissituationer i form av gruppverksamheten Jelppi.

Stödd semester för företagare

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry ordnar stödd semester på olika håll i Finland. Du kan ansöka om semester antingen som familj eller ensam. På den stödda semestern uppmuntras företagaren att främja och upprätthålla sitt övergripande välbefinnande.

Riksomfattande kristelefon

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s riksomfattande kristelefon erbjuder konfidentiell samtalshjälp på sex olika språk. Det går att ringa den finskspråkiga kristelefonen anonymt dygnet runt, den svenskspråkiga har kortare öppettider. Kristelefon 09 2525 0112

Aktuellt om nätverkande för företagare

Evenemang som stöder nätverkande för företagare

Logga in för att lägga till ett nytt evenemang
Alla evenemang ›

Inga kommande evenemang