Från affärsmodell till verksamhet

Affärsmodellen beskriver de centrala funktionerna och framgångsfaktorerna för affärsverksamheten vid jordbruks- och trädgårdsföretag

Planera, utvärdera och utveckla din affärsverksamhet

Affärsmodellen beskriver hur företagets strategi tillämpas i praktiken. När företagaren bygger en affärsmodell definierar hen produktens eller tjänstens värdelöfte, intäktsmodellen och kundsegmenten samt bedömer storleken på marknaden för sin produkt och strategiska partner.

Affärsutveckling innebär att förvärva och kontinuerligt analysera information om den egna verksamheten. Det här hjälper företagaren att minska affärsosäkerheten. I affärsplanen har affärsmodellen utökats med detaljerade finansierings- och ekonomiplaner, prognoser och riskanalyser. Planer som presenteras för finansiärer ska till exempel innehålla detaljerade kassaflödesrapporter för det kommande året samt finansierings- och vinstbudgetar och prognoser för 3–5 år framåt.

Nyttiga tips

NTM-centralens tjänst erbjuder rådgivningstjänster och information om investeringsstöd, där bland annat företagaren tar ställning till investeringens genomförbarhet med hjälp av en affärsplan.

Närmatföretagarens arbetsbok