Cybersäkerhet

Användningen av informationsteknik inom primärproduktionsprocesser ökar snabbt. Både fasta och mobila enheter ansluts till datanätverket för att möjliggöra nya funktioner och förbättra effektiviteten genom nätverkslösningar. Samtidigt ökar vikten av enheternas cybersäkerhet, då det är möjligt att påverka dem genom datanätverket.

Agera cybersäkert

Primärproduktionens enheter följer huvudsakligen grundläggande principer för cybersäkerhet, som är oberoende av näringsgren. I publikationen Primärproduktionens cyberhot konstateras att verksamhetsmiljöns särdrag omfattar bland annat skapandet av enhetshelheter utan en övergripande plan, brist på systematiskt underhåll och lång livslängd jämfört med typisk informationsteknik.

Du hittar den viktigaste informationen i Kyberis pocketmanual, som sammanfattar allmännyttig information om cybervärlden: