Skollägenheter

Här kan du hitta alla Finlands naturbruksskolor. På kartan finns såväl skolorna som deras skoljordbruk, -skogar och – trädgårdar.

Rekisteröidy

Resultat från ProOpetustila-projektets kartläggning

Uppgifterna har samlats åren 2023-2024 inom projektet ProOpetustila. Under var skolas profil finns information om tex verksamhet på skollägenheterna samt FUI-miljöer, åtgärder för att genomföra markanvändningssektorns klimatplan samt kring vilka examina som kan avläggas på respektive skola.

I Finland finns 39 andra stadiets skolor med naturbruksutbildningar och skollägenheter. På skollägenheterna finns sammanlagt 3100 ha åker, 8500 ha skog, 1400 nötdjur och 540 hästar (+får, grisar mm). Därutöver finns en mångfald av FUI-miljöer, företags- och projektsamarbeten.