Blogg
29.05.2024

Egentliga Finlands landsbygdsansikte i maj: Heli Nieminen

Egentliga Finlands landsbygdsnätverk presenterar en av sina medlemmar en gång i månaden. I maj får sin tur Heli Nieminen.

Hälsningar från Loimaa!

Jag är Heli Nieminen och är landsbygdsombudsman vid landsbygdstjänsterna i Loimaa. Vårt samarbetsområde ansvarar för landsbygdsnäringsmyndighetens uppgifter i sex kommuner. Till vårt område från Egentliga Finland hör Loimaa, Oripää och Pöytis. Från Tavastland är våra områden Humppila, Jockis och Ypäjä. Totalt finns det cirka 1 250 gårdar i vårt område som ansöker om jordbruksstöd och största delen av dem finns i Egentliga Finland. Vårt kontor finns i Loimaa, där vi har sammanlagt fem landsbygdsombudmän.

Jag har arbetat som permanent landsbygdsombudsman i Loimaa sedan 2015 och redan innan dess arbetade jag på viss tid. Jag bekantade mig för första gången med arbetsuppgifterna på landsbygden i kommunen sommaren 2010 när jag gjorde specialiseringspraktik för agrologstudier i Pöytis. Tiden har ännu inte gjort mig till agrolog, utan jag är ingenjör i datateknik. Mina rötter är i Tavastland och jag växte upp Forssa centrum i skuggan av kyrkan. År 2000 flyttade jag till Jockis, Forssas grannkommun, där min man driver en gård. Jag kan alltså följa lantbruksföretagarens vardag på mycket nära håll, vilket också ger ett bra perspektiv på skötseln av landsbygdsombudsmannens uppgifter.

Jordbruksstöden som förnyades i fjol och de verksamhetssätt som förnyades i och med dem har medfört många nya saker och skyldigheter för lantbruksföretagaren, och samtidigt revolutionerat de gamla rutinerna även på jordbruksbyrån. I synnerhet införandet av satellituppföljning i övervakningen av stödvillkoren har medfört många nya saker, både goda saker och utmaningar. Lyckligtvis utvecklas systemet hela tiden och så även jordbrukarnas och landsbygdsombudsmännens digitala färdigheter.

Till landsbygdsombudsmannens arbetsuppgifter hör bland annat behandling av ansökningar om jordbruksstöd, godkännande av utbetalning av jordbruksstöd, administrativ övervakning av stödansökningar, övervakning av flyghavre, registrering av djurhållning, bedömning av vilt- och rovdjursskador och rådgivning i ovan nämnda och många andra frågor. Arbetsuppgifterna är varierande och årscykeln syns väl när de viktigaste uppgifterna byts ut under året. Vi utför huvudsakligen kontorsarbete, men ibland kan vi njuta av den friska utomhusluften. Den pågående ansökningstiden för åkerstöd i maj håller oss sysselsatta i kundservicen och samtidigt behandlar vi ännu förra årets stödärenden färdigt för stödutbetalningarna i juni.

I mitt arbete tycker jag särskilt om mångfalden och variationen i arbetsuppgifterna. Ibland finns det dagar då jag endast får koncentrera mig på datorarbete, ibland kan hela dagen gå åt till kundservice och problemlösning, och ibland kan jag tillbringa en dag på åkern. Det bästa med mitt arbete är ändå fantastiska kunder och perfekta arbetskamrater.

Jag tillbringar min fritid i stor utsträckning med familjen i hemmet eller på resor runtom i Finland och ibland även längre bort. Jag njuter av att lyssna på ljudböcker, läsa böcker och bra filmer. Dessutom är allt slags arbete med händer, som pysslande och virkning, ett trevligt tidsfördriv. Att röra sig i naturen, både ensam och med familjen, är viktigt och kärt för mig. Den jordar och hjälper dig att återhämta dig från en vardag som ibland känns tung. I sommar har jag för avsikt att återuppliva ett gammalt geocachingintresse, där jag särskilt fascineras av en kombination av att röra mig i naturen och skattjakt.

Jag vill önska alla som läser nyhetsbrevet en trevlig början på sommaren och goda naturupplevelser!

Relaterade teman

Jordbruks