Blogilinkki
16.12.2022

Kvinnor och jämställdhet på landsbygden – en fråga på uppgång i den nya CAP-perioden

I mitten av november arrangerade det europeiska landsbygdsnätverket (ENRD) en workshop i Frankrike med titeln ”Advancing gender equality in rural areas in the EU”. Workshopen samlade närmare 80 deltagare från Europas alla hörn. Från Finland deltog Ann-Sofi Backgren, samordnare för temagruppen ”Smarta landsbygder i Svenskfinland och i Norden” samt den unga jämställdhetsaktivisten Isabel Flemming från Malax.

Relaterade teman

Internationalitet