Centria är lika med digitalisering och teknik

Yrkeshögskolan Centria kombinerar digitalisering, bioekonomi och kemi med företagande, välbefinnande och produktionsteknik.

Centria tillhandahåller förutom IKT- och programvaruutbildning även utbildning i kemisk teknik och produktionsekonomi i Ylivieska, Karleby och Jakobstad. Tyngdpunktsområdena för både undervisningen och FoUI-verksamheten är digitalisering, bioekonomi och kemi, företagande och välbefinnande samt produktionsteknik. På Centria utgör FoUI-verksamheten en betydande del av yrkeshögskolans verksamhet, och studerandena deltar i projekten genom arbetspraktik och lärdomsprov samt valfria studier. 

Centrias internationella nätverk för smart lantbruk omfattar AnimalSense, SmartAgriHubs, Rural industry DIH, ERIAFF och S3P Agri-Food. Produktutvecklings- och företagssamarbete bedrivs i stor utsträckning med lokala lantbruksföretag, agrotech- och agrifood-företag, yrkesinstituten i Kannus och Haapajärvi och Naturresursinstitutets forskningsgård i Ruukki.

Centria har ett 5G-testnät, EMC- och miljötestning, ett informationssäkerhetslaboratorium och laboratorier för kemi och materialteknik med möjlighet till exempelvis NIR-analystjänster. I försöks- och forskningsverksamheten används sensorteknik, datorseende, geodata- och kartkunskap samt omfattande WH-tester. Det finns också tillgång till drönare av olika storlek med omfattande tilläggsutrustning. Som färdiga tjänster tillhandahåller Centria bland annat 3D-utskrift, miljötestning, programvaruutveckling, sammansättningsbestämning, materialforskning och U-värdesberäkning.

På Centria har forskning och utveckling lett till ett system för att mäta aktiviteten hos kor, som med hjälp av datorseendet klassificerar systemet situationen och aktiviteten hos kor i ladugården, samt klassificering och skanning av hungergrop med djupkamera. Dessutom har positionering av kor inomhus undersökts med UWB-sensornät. För att skapa lägesbilder över lantbruksgårdar har det utvecklats ett kartunderlag där visualisering av sensordata används, och vid insamling av data från åkrar används drönarteknik vid sidan av NIR-analys.

Läs mer