Liveevenemang
01.11.-03.11.2022

Studieresa för jordbrukare till Danmark och Sverige

Greppa Marknaden-projektet arrangerar en studieresa till Danmark och Sverige där jordbrukare och andra som är intresserade får bekanta sig med de nyaste metoderna inom växtodlingens informationsteknolog

Greppa Marknadenprojektet arrangerar en studieresa till Danmark och Sverige där
jordbrukare och andra som är intresserade får bekanta sig med de nyaste metoderna
inom växtodlingens informationsteknologi. Resan stöds av projektet för att stöda
ibruktagande av ny informationsteknologi. Detta görs genom att ordna besök till
företag inom företagsteknologi och odlare som använder sådan framgångsrikt.


Syftet med studieresan är att lära sig:

Ny informationsteknologi

Vad som finns tillgängligt på marknaden

Hur den kan utnyttjas för att öka vinsten och mer effektivt utnyttja odlingsinsatser

Hjälpa till för att kunna göra odlingsbeslut utgående från erhållna data


Målgrupp: Jordbrukare och övriga inom jordbruksbranschen

Kursspråk: Svenska

Antal: Plats finns reserverat för max. 40 deltagare. Minimiantal för kursens genomförande 25
deltagare. Platserna reserveras i den ordning som de inkommer per epost (se nedan).

Pris: 665 euro per deltagare. I priset ingår gårds och företagsbesök, flygresor, busstransporter 2
hotellinkvarteringar med morgonmål, 3 luncher och 2 middag (dricka inte inkluderat). Svenskspråkig
guide med från Köpenhamns flygplats till Stockholms flygplats. (Reservation för prisändringar).

Anmälning och förfrågningar: Bindande anmälningar till Annika SöderholmEmas, SLF, per epost,
annika.soderholmemas@@slf.fi senast 11.9.2022.