Landsbygden är den viktigaste platsen för Finlands klimat- och naturarbete

Landsbygden utgör 95 procent av Finlands areal. Utan landsbygden och de åtgärder som vidtas där har vi ingen finländsk natur och kan inte bekämpa klimatförändringen. Ämnet verkar svindlande brett. Därför vill vi berätta vilka åtgärder vi vidtar för att bevara den finländska landsbygden, naturen och vår förmåga att bekämpa klimatförändringen – och hur du kan vara en del av detta arbete.

EU:s landsbygds- och jordbruksfinansiering uppmuntrar till kolbindning, innovationer och samarbete

Målet med EU:s landsbygds- och jordbruksfinansiering är en aktiv matproduktion, ett miljö- och klimatsmart jordbruk samt en förnybar och mångsidig landsbygd. Dessutom är det övergripande målet att främja kompetens, innovationer och digitalisering.

Med finansieringen vill man:

 • Hjälpa jordbrukarna att anpassa sig till klimatförändringens effekter och förebygga dem, till exempel genom att binda kol i åkermarker.
 • Minska utsläppen av växthusgaser från jordbruket.
 • Producera energi med förnybara naturresurser.
 • Vårda naturresurser och använd dem effektivt.
 • Minska naturförlusten och upprätthålla ekosystemtjänsterna samt mångfalden i landskapen och livsmiljöerna.

Läs mer om EU:s jordbrukspolitik: https://maaseutu.fi/sv/eus-gemensamma-jordbrukspolitik/

  Landsbygdsnätverket för samman utvecklare av landsbygden och jordbruket

  Visste du att du också kan vara en del av landsbygdsnätverket? Klicka in dig på webbplatsen maaseutuverkosto.fi och börja nätverka redan idag!

  I landsbygdsnätverket

  • Träffar du gamla samarbetspartner och hittar nya människor
  • Kan du höra om och dela god praxis
  • och får stöd för innovationer.

  Delta i Närmatsdagarna 7–8.9.2024

  Under Närmatsdagarna får du bekanta dig med livet på landsbygden, lokala producenter och företag. Du kan också köpa färska råvaror och produkter direkt från producenten eller njuta av läcker närproducerad mat.

  Läs mer om Närmatsdagarna: https://lahiruokapaiva.fi/sv/

   

  Projektet Priodiversity LIFE erbjuder metoder för att bekämpa naturförlusten

  Det största naturprojektet i Finlands historia, Priodiversity LIFE, med en finansiering på 50 miljoner euro, strävar efter att stoppa naturförlusten.

  Projektet har fem mål som kommer att synas i finländarnas vardag under de kommande åren.

  1. Vi stärker ekologiska nätverk, det vill säga, vi ser till att djur och växter kan röra sig mer fritt.
  2. Vi restaurerar försämrade livsmiljöer.
  3. Vi stärker samarbetsnätverken och kompetensen.
  4. Vi utvecklar informationshanteringen och upphandlingen.
  5. Vi mobiliserar biodiversitetsfinansieringen.

  Projektet inleddes i början av detta år, så verksamheten utvecklas kontinuerligt. Du kan bekanta dig närmare med aktiviteterna på Forststyrelsens webbplats. Om du eller din organisation strävar efter samma saker, skicka e-post till projektpartnernas representanter – vi gör detta arbete tillsammans!

  Livsmedelsverket är en av 19 projektpartner. Projektet får finansiering från EU:s LIFE-program.

  Läs mer: https://www.metsa.fi/projekti/priodiversity/

  Strategiarbetet för ett hållbart och lönsamt livsmedelssystem 2040 har inletts

  Ett långsiktigt strategiarbete för matproduktionen enligt jord- och skogsbruksministeriets regeringsprogram pågår och för det behöver vi också din hjälp! Först skapar vi en vision om vilket livsmedelssystem Finland ska ha år 2040, vilka åtgärder som behövs för att uppnå det och vilka förändringar det finns skäl att förbereda sig på.

  Vi visionerar alltså tillsammans om hur vi ska skapa ett mer hållbart livsmedelssystem.

  Läs mer: Hållbart och lönsamt livsmedelssystem – Jord- och skogsbruksministeriet (mmm.fi)