Lapplands yrkeshögskola fokuserar på naturen i Lappland med alla dess gåvor

Naturen i Lappland med alla dess gåvor och därmed också basjordbruks- och livsmedelsproduktionen är representerad i FoUI-verksamheten inom Lapplands yrkeshögskola.

I projektverksamheten inom jordbruk, skogsbruk och renhushållning bedrivs ett sektorsövergripande samarbete med alla utbildningsprogram som yrkeshögskolan tillhandahåller. I Rovaniemi finns Europas största simulatorklass som tillhör REDU, en utbildningsanordnare på andra stadiet. I klassen finns tio Ponsse-simulatorer som också kan användas inom jordbruket.

Dessutom har agrologstuderande och renhushållningsföretagare tillgång till ett virtuellt renslakteri och en lärmiljö, Poropeda. Dessutom kan olika tillämpningar med virtuell skog användas på det digitala laboratoriet, FrostBit, inom Lapplands yrkeshögskola. Utöver verktyg för traditionell skogsmätning används även drönare.

BioLabra använder sidoströmmar från livsmedelsekonomin, undersöker naturprodukter och förädlar närproducerad mat. BioLabras tjänster kan användas av företag från våren 2022. Ett nära samarbete bedrivs med Paliskuntain yhdistys samt med Naturresursinstitutet, Lapplands universitet, REDU och yrkesinstitutet Lappia, Forststyrelsen, aktörer i skogsbranschen och lokala företag och lantbruksgårdar. Ett nära samarbete med utbildningsområdena inom programteknik, maskinteknik och byggnadsteknik har bland annat tagit fram pelletar av svamp och nässla för renar, byggnadskompetens och sensorkompetens för ett biodlingsprojekt samt möjligheter att utnyttja sidoströmmar från slakten inom renhushållningen.

Läs mer