Nyhet
30.11.2023

Aktuellt: Jordbrukens utbetalning av investeringsstöd och tillstånd att lyfta lån

Aktuellt: Jordbrukens utbetalning av investeringsstöd och tillstånd att lyfta lån

Några tips om hur du förbereder dig för att lämna in en betalningsansökan.

Jordbrukarna kan nu, (fr. o.m. 5.12.2023)  ansöka om utbetalningar av investeringsstöd för jordbruk och tillstånd att lyfta räntestödslån som beviljats dem i år samt utbetalningar av startstöd till unga jordbrukare. De kan också ansöka om tillstånd att lyfta startstödets räntestödslån – ansökningen och beviljandet av dem inleddes i månadsskiftet oktober–november.

Det är viktigt att läsa igenom anvisningarna för hur betalningsansökan görs. En korrekt ifylld ansökan med nödvändiga bilagor försnabbar behandlingen av ansökan.

Avgifter och tillstånd att lyfta lån söks i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Alla bilagor skall finnas i elektronisk form och bifogas till ansökan i Hyrrä-tjänsten. Kontrollera, att ni har alla rättigheter i skick i suomi.fi-tjänsten för att underteckna ansökan.

Vid behov hjälper NTM-centralen till med frågor som gäller utbetalningsansökningar (maksatus.pohjanmaa@ely-keskus.fi).

På Livsmedelverkets hemsida hittas också anvisningar för ansökan om utbetalning eller tillstånd att lyfta lån.

Blanketter som kan behövas i samband med ansökan finns också på Livsmedelsverkets webbplats.

Bilagor: stöd som har beviljats med enhetskostnader

Om stöd har beviljats med enhetskostnader ska följande bilagor finnas med i ansökan om utbetalning eller ansökan om tillstånd att lyfta lån:


 1. 1

  En förteckning enligt verifikat

  Blankett 3331 eller ett dokument som innehåller motsvarande uppgifter.


 2. 2

  Redovisning av eget arbet

  Eget arbetet kan redovisas på blankett 3506 eller annat dokument som innehåller motsvarande uppgifter. Om egna marksubstanser eller eget virke används för byggandet kan blankett 3322L användas eller ett dokument som innehåller motsvarande uppgifter.


 3. 3

  Protokoll över den slutsyn

  Om bygglov krävs för den investering som stöds ska man till ansökan om slutbetalning bifoga protokoll över den slutsyn som kommunens byggnadstillsynsmyndighet förrättat. Fotografier av den genomförda investeringen


 4. 4

  Fotografier av den genomförda investeringen

  Om stödet är över 50 000 euro, ska bifogas också fotografier om infoskylt, om du har redan fått en.

Bilagor: stöd som har beviljats med standardiserade enhetskostnader

Om stödet har beviljats med standardiserade enhetskostnader, ska följande bilagor finnas med i ansökan om utbetalning eller ansökan om tillstånd att lyfta lån:


 1. 1

  Investeringens färdighetsgrad

  Investeringens färdighetsgrad, blankett 3508 eller ett dokument som innehåller motsvarande uppgifter


 2. 2

  Protokoll över den slutsyn

  Om bygglov krävs för den investering som stöds ska man till ansökan om utbetalning av slutbetalningen bifoga ett protokoll över den slutsyn som kommunens byggnadstillsynsmyndighet förrättat.


 3. 3

  Fotografier av den genomförda investeringen

  Fotografier av den genomförda investeringen. Om stödet är över 50 000 euro, ska bifogas också fotografier om infoskylt om du har redan fått en.


 4. 4

  Ibruktagningsprotokoll (solpaneler)

  Investeringsstöd för solpaneler skall ett ibruktagningsprotokoll bifogas.

Allmänt om förutsättningar för betalning av stöd och lyftande av lån

En förutsättning för betalning av stöd och lyftande av lån är att den åtgärd som ansökan om utbetalning gäller har genomförts och att den utgift som den orsakat är slutlig. Stöd betalas inte förrän utgiften har registrerats i stödmottagarens bokföring eller anteckningar som förts enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk.

Kontrollera också kostnader, som är inte godtagbara

Kostnader som inte godkänns på basis av en granskning av kostnadernas stödberättigande kan medför en minskning till utbetalade stöd. Ni kan hitta kostnader som inte godkänns från stödbeslutet, lagstiftningen och förordningar. Kostnader, som är inte godtagbara, är tex. begagnade maskiner, traktor, djuren, myndighetstillstånd och egen transport.

Ansökan om utbetalning och tillstånd att lyfta räntestödslånets första rat ska göras inom två år från det att stödet beviljades. Understödets sista rat för vilka en ansökan om utbetalning gjorts ska uppgå till minst 20 procent av det stödbelopp som beviljats i form av understöd och den sista raten av det räntestödslån som beviljats i form av investeringsstöd ska vara minst 20 procent av det totala beloppet av det lån som stöds med räntestöd.

Vid ändringar i projektet är det viktigt att omedelbart vara i kontakt med stödbeslutets föredragare. Ändringsansökan och ändringsbeslutet ska göras innan man gör ändringar i projektet.

Startstöd till unga jordbrukare

Ansökan om första utbetalningen av startstöd

Jordbrukarna kan nu, (fr. o.m. 5.12.2023)  ansöka om utbetalningar av investeringsstöd för jordbruk och tillstånd att lyfta räntestödslån som beviljats dem i år samt utbetalningar av startstöd till unga jordbrukare.

Startstödet betalas i två lika stora poster. Du kan ansöka om utbetalning i e-tjänsten i Hyrrä. Till ansökan om utbetalning av den första raten av startstödet till unga jordbrukare ska ett dokument bifogas som kan bekräfta att jordbruket har inletts på gården.

Till ansökan om utbetalning av den andra raten av startstödet till unga jordbrukare ska dokument bifogas utifrån vilka man kan konstatera att affärsplanen genomförts.

Det är också möjligt för unga jordbrukares som fått startstöd att ansökan om tillstånd att lyfta lån i e-tjänsten i Hyrrä  – ansökningen och beviljandet av dem inleddes i månadsskiftet oktober–november.

Bifoga ett dokument, som kan bekräfta att jordbruket har inletts på gården.

Ett kvitto över erlagd köpeskilling ska man sända in till NTM-centralen senast en månad efter att tillstånd att lyfta lån beviljats.

Till ansökan om tillstånd att lyfta ett lån eller en del av ett lån som beviljats för anskaffning av lösöre ska man bifoga ett dokument som visar att betalningen av lösöre har skett.