Nyhet
19.05.2023

Ansökan om riksomfattande utvecklingsprojekt för landsbygdsfinansieringen är öppen – idéer söks inom tre teman

Ansökan om riksomfattande utvecklingsprojekt för landsbygdsfinansieringen är öppen – idéer söks inom tre teman

Idéefterlysningen för landsbygdsfinansieringens riksomfattande utvecklingsprojekt för landsbygden under perioden 2023–2027 har öppnats. Syftet med idéefterlysningen är att välja ut bra projektansökningar till det egentliga ansökningsfasen och på så sätt få igång så effektiva riksomfattande utvecklingsprojekt som möjligt i början av den nya finansieringsperioden. Teman för idéefterlysningen är samarbetsåtgärder för att stävja och anpassa sig till klimatförändringen samt hållbar skötsel av naturresurserna, utveckling av jordbruket genom riksomfattande projekt samt nätverksprojekt inom turismen.

Ansökan genomförs i två faser och nu har idéefterlysningsfasen inletts. I idéefterlysningen kan man fram till den 21 juni 2023 presentera idéer om utveckling av landsbygden och idéer som lämpar sig för riksomfattande projektfinansiering. Efter idéefterlysningsfasen väljs de bästa idéerna och den egentliga ansökningsfasen inleds. För de idéer som valts ut för den fortsatta beredningen utarbetas den egentliga projektplanen och projektansökan.

Idéefterlysningen för riksomfattande projekt har öppnats för tre teman:

TEMA 1. Samarbetsåtgärder för att stävja och anpassa sig till klimatförändringen samt för en hållbar skötsel av naturresurserna

I idéefterlysningen söks projekt som främjar stävjandet av klimatförändringen och anpassningen till den bland annat genom att minska växthusgasutsläppen och förbättra kolbindningen samt främja hållbar energi. Dessutom söks projekt som främjar hållbar utveckling och en effektiv skötsel av naturresurserna, såsom vatten, mark och luft. Idén kan rikta sig mot båda eller bara en av ämnesområdena.

TEMA 2. Utveckling av jordbruket genom riksomfattande projekt

I idéeftertlysningen söks projekt som främjar jordbrukets lönsamhet och konkurrenskraft. De riksomfattande projekten förutsätter ett brett perspektiv och samarbete för att utveckla funktionerna och kompetensen samt att de senaste forskningsrönen utnyttjas och förmedlas till aktörerna inom branschen. De innehållsmässiga prioriteringarna kommer från åtgärderna i Finlands CAP-plan.

TEMA 3. Nätverksprojekt inom turismen

I idéefterlysningen söks projekt som ökar nätverkande mellan aktörerna inom turismen, som producerar och delar information på bred front samt främjar samarbete för att åstadkomma nya utvecklingsåtgärder och -helheter inom turismen. Målet är ett nära samarbete mellan aktörerna i regionerna, större projekthelheter i regionerna och en stark koppling till det riksomfattande och regionala utvecklingsarbetet inom turismen. De riksomfattande projekten förutsätter ett omfattande samarbete för utveckling av funktioner och kompetens samt utnyttjande av information och förmedling av resultat till aktörerna inom branschen.

Mer information om temana och idéefterlysningen hittar du här: Riksomfattande projekt.

Tilläggsuppgifter

NTM-centralen i Tavastland ger mer information om ansökan om riksomfattande utvecklingsprojekt.