Nyhet
07.12.2023

Ansökan till GIPS-projektet är nu öppen även i Nyland

Ansökan till GIPS-projektet är nu öppen även i Nyland

Gipsspridning på åkrar i hela Finlands kustområde – GIPS-projektet. Genom gipsbehandling kan man avsevärt minska erosionen på ytjord samt avsköljning av fosfor och kol från åkrarna.

Gips kan appliceras i Kymmene ås, Borgå och Vanda ås avrinningsområden samt i västra Nyland. Gips kan appliceras på åkern 2024 eller 2025. Det lönar sig att ansöka om gipsspridning redan nu, eftersom målet för antalet hektar håller på att nås snart.

Kartta valuma-alueista.
Karta över avrinningsområden där gipsspridning kan ansökas.

Projektpresentation

GIPS-projektets mål är att sprida gips på ca 100 000 hektar åkermark inom kustens avrinningsområde under åren 2020-2025.

Syftet med gipsspridningen är att minska fosfor- och sedimentbelastningen från avrinningsområdena till Skärgårdshavet, Bottniska viken och Finska viken. Gipsbehandling har i undersökningar minskat fosfor- och partikelbelastningen med ca 50 procent.

Gipsbehandling minskar inte behovet av andra vattenskyddsåtgärder. Utöver gipsbehandling är det viktigt att främja också andra vattenskyddslösningar för jordbruket, och att underhålla markens bördighet och åkrarnas vattenhushållning.

GIPS-projektet är ett projekt som administreras av NMT-centralen i Egentliga Finland och finansieras av Miljöministeriets program för effektivering av vattenskyddet och EU:s stimulansinstrument (RRF). Som samarbetspartner medverkar MTK, SYKE, Helsingfors universitet, Livsmedelsverket, Luke, Aura å-stiftelsen, Föreningen för Pemar å, projekten SAVE- och SAVE2 , Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC), Österbottens svenska lantbrukssällskap (Pro Agria ÖSL), ProAgria, Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL), lantbruksrådgivningen, vattenskyddsföreningarna samt de regionala och lokala producentorganisationerna och övrika aktörer.

ProAgria ansvarar för rådgivningen och informationen till jordbrukarna.

Mer information på GIPS-projektets webbsida (via länken nedan).