Nyhet
17.05.2023

Ansökningarna om företags- och projektstöden för landsbygden inleds stegvis 2023

Ansökningarna om företags- och projektstöden för landsbygden inleds stegvis 2023

Företags- och projektstöden för landsbygden för EU-finansieringsperioden 2023–2027 öppnas stegvis för ansökan under detta år. Ansökningarna görs i e-tjänsten Hyrrä, som har förnyats till sitt användargränssnitt för den nya EU-finansieringsperioden. Den förnyade e-tjänsten ger mer handledning och instruktioner i att fylla i ansökan än tidigare.

Ansökan om stöd är fortlöpande, men ansökningarna avgörs per urvalsperiod. Urvalsperioderna kommer att publiceras på webbplatsen ruokavirasto.fi. Leader-grupper publicerar urvalsperioderna på Leader-gruppernas egna webbsidor.

Stöden söks hos NTM-centralerna och de lokala Leader-grupperna, som också ger råd om hur man ansöker om stöd.

Ansökan om projekt- och företagsstöd inleds på sommaren

Största delen av ansökningarna om företags- och projektstöd inleds enligt nuvarande uppskattning i slutet av juni 2023. Livsmedelsverket informerar när tidpunkten för öppnandet av ansökningarna är preciserad.

Ansökningarna för projektstöd öppnar upp för investeringar i sammanslutningar, utbildnings- och informationsprojekt samt majoriteten av samarbetsprojekten. Ansökan om företagsstöd gäller investeringsstöd för företag och utvecklingsstöd för företag sökta hos NTM-centralerna.

När sökanden gör en ansökan om företags- eller projektstöd ska hen välja en kostnadsmodell och betalningssätt för stödet, enligt vilket den sökande gör upp ett kostnadsförslag och ansöker om utbetalning av stödet. Den lämpligaste kostnadsmodellen och betalningssättet för stödet beror på stödobjektet. I det första skedet kan man endast välja en modell som baserar sig på de faktiska kostnaderna och i fråga om projektstöd dessutom en modell som delvis baserar sig på kalkylerade kostnader (flat rate). Från och med hösten 2023 kompletteras betalningsalternativen för företags- och projektstöd med ett avkastningsbaserat (engångsersättning) betalningssätt för stödet.

Flera stöd kan sökas under hösten

Andra former av projektstöd kan sökas hösten 2023, till exempel bredbandsprojekt, interregionala gruppprojekt och småprojekt.

Beslutsfattandet och utbetalningen av stöden inleds stegvis under hösten 2023.

Det lönar sig att planera projektet redan innan ansökan inleds

Det lönar sig för de stödsökande att inleda planeringen av sina projekt redan innan ansökan inleds. Mer information om stödvillkoren och stödformerna fås av de regionala NTM-centralerna och Leader-grupperna. Information om stöden finns också på adressen www.landsbygd.fi.

Små och medelstora företag på landsbygden kan ansöka om företagsstöd för landsbygden. Projektstöd kan sökas av offentlig- och privaträttsliga samfund, såsom föreningar, organisationer, läroanstalter och kommuner. Företags- och projektstöden för landsbygden finansieras med medel från EU:s landsbygdsfond och nationella medel.

Mer information till den som ansöker om stöd:
NTM-centraler och Leader-grupper, kontaktuppgifter
www.landsbygd.fi

Mer information från Livsmedelsverket:
Enhetsdirektör Esko Leinonen
040 751 8415
fornamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi