Nyhet
30.10.2023

Ansökningstiden för EU:s landsbygdsfinansiering fortsätter i Egentliga Finland

Ansökningstiden för EU:s landsbygdsfinansiering fortsätter i Egentliga Finland

NTM-centralen i Egentliga Finland har fått mer pengar för att stödja investeringar inom jordbruket. Behandlingen av företagsstöden har kommit igång och den pågående urvalsperioden för projektstöden avslutas i morgon!

I Egentliga Finland beviljas EU:s landsbygdsfinansiering av NTM-centralen och fem Leader-grupper: Varsin Hyvä i Åboregionen, I samma båt – Samassa veneessä i skärgården, Jokivarsikumppanit i Loimaaregionen och Somero, Ravakka i Nystadsregionen och Satakunta samt Ykkösakseli i Saloregionen och Nyland. Stöd kan sökas kontinuerligt i e-tjänsten Hyrrä, men beslut fattas per urvalsperiod. NTM-centralen beviljar stöd för utvecklingsåtgärder enligt Egentliga Finlands plan för utveckling av landsbygden och Leader-grupperna i enlighet med sina egna lokala strategier. Dessutom ska de åtgärder som stöds främja EU:s gemensamma jordbrukspolitik och Finlands gemensamma strategiska plan för jordbrukspolitik 2023–2027. NTM-centralens och Leader-gruppernas urvalsperioder, kontaktuppgifter och planer som styr finansieringen finns samlade på adressen maaseutu.fi/varsinais-suomi.

Tilläggsfinansiering för investeringar inom jordbruket

Den tredje urvalsperioden för investerings- och startstöd för jordbruket löpte ut den 15 oktober. Ansökningsomgången gav NTM-centralen i Egentliga Finland 63 ansökningar om investeringsstöd, varav cirka 40 % är energiinvesteringar. Dessutom lämnades sex ansökningar om startstöd in.

– För startstödets del har vårt mål varit minst 30 ansökningar på årsnivå, och den glada nyheten är att i år överskreds målet för längesen, berättar ledande finansieringsexpert Janita Leppänen.

Under detta år har NTM-centralen i Egentliga Finland redan fått sammanlagt nästan 400 ansökningar om investerings- och startstöd för jordbruket. Den stora efterfrågan kan tillgodoses med hjälp av just den förstärkta tilläggskvoten. Från början hade 13,1 miljoner euro reserverats för investerings- och startstöd till jordbruket i Egentliga Finland. Nu kan ytterligare 3,65 miljoner euro beviljas för investeringar som förbättrar miljön och djurens välbefinnande. Bevillningsfullmakten för energiinvesteringar utökades med 2,4 miljoner euro.

Ansökan om investerings- och startstöd till jordbruket avslutas den 15 januari 2024.

Behandlingen av företagsstöden är igång – webbinarium på kommande 23.11

Den andra urvalsperioden för företagsstöd för landsbygden som söks hos NTM-centralen i Egentliga Finland avslutades den 15 oktober. Sammanlagt inkom 14 ansökningar.

– Behandlingen av ansökningarna är redan i full gång, men de administrativa besluten kan fattas först senare när Hyrrä-systemet är klart, berättar ledande företagsexpert Hilkka Halla.

Den tredje urvalsperioden som nu pågår avslutas den 15 januari 2024.

– Det finns gott om tid att förbereda ansökningar. Man kan be de regionala företagsrådgivarna och NTM-centralen om hjälp. Exakta resultatprognoser och affärsplaner hjälper handläggarna att se helheten, påminner Halla. Företagsstöden för landsbygden presenteras på ett webbinarium om företagsstöd som hålls den 23 november. Det finns också information om företagsstöd som beviljas av Leader-grupperna och om utvecklingsunderstöd för företag som söks från Europeiska regionala utvecklingsfonden samt om Finnveras företagslån och borgen.

NTM-centralen deltar i projektträffen 9.11.

NTM-centralens projektstödsteam deltar i en virtuell projektträff för projektaktörer inom Egentliga Finlands turistsektor den 9 november. Projektträffarna samlar turistprojekt och utvecklingsorganisationer inom turismen i Egentliga Finland. Målet med träffen är att öka samarbetet och nätverksbildningen mellan projektaktörerna inom turistsektorn i området. Mer information och anmälningsanvisningar för evenemanget finns i landsbygdsnätverkets evenemangskalender.

Den pågående andra urvalsperioden för projektstöd som söks från NTM-centralen avslutas den 31 oktober. Följande urvalsperiod är 1.11.2023–31.1.2024.

Jordbrukarna kan ansöka om statsborgen hos NTM-centralen

Jordbrukaren kan ansöka om statsborgen för ett banklån som förbättrar gårdens likviditet hos NTM-centralen fram till 10.11.2023. Statsborgen kan beviljas för högst fem år för en kredit som har beviljats för att förbättra likviditeten i produktionsverksamheten inom jordbruket. Beloppet av en kredit som är föremål för statsborgen får uppgå till högst 62 500 euro, varav borgen kan uppgå till högst 80 procent.

Ett villkor för beviljande av borgen är att gårdsbruksenheten har tillfälliga likviditetsproblem på grund av förändringar i verksamhetsmiljön eller exceptionella väderförhållanden. En gårdsbruksenhet skall dessutom ha förutsättningar för fortgående lönsam verksamhet. NTM-centralerna fattar beslut om beviljande av statsborgen under december. Mer information och ansökningsblanketten finns på Livsmedelsverkets webbplats.

 

Mer information från NTM-centralen i Egentliga Finland

Investerings- och startstöd för jordbruket

Ledande finansieringsexpert Janita Leppänen: 02 9502 2604

Företagsstöd

Ledande företagsexpert Hilkka Halla: 02 9502 2085

Projektstöd

Utvecklingschef Johanna Mattila: 02 9502 3092

E-post: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi