Nyhet
12.06.2023

Användning av växtskyddsmedel på skyddsremsa

Användning av växtskyddsmedel på skyddsremsa

Från och med detta år kräver villkorligheten att alla har en minst 3 meter bred skyddsremsa invid vattendrag. Skyddsremsans växtlighet ska ursprungligen bestå av vallväxtlighet men efter hand kommer det oundvikligen in andra växter också. Buskar och andra växter med trädstam godkänns inte på skyddsremsan utan det ska vara åker som går att odla. Om växtligheten förstörs eller skadas ska det så snabbt omständigheterna tillåter sås in en ny vallväxtlighet. Skyddremsor får vid behov förnyas, helst på våren, om ogräsen börjar ta överhanden.

Från denna odlingssäsong är det möjligt att vid besvärliga ogrässituationer att använda växtskyddsmedel på skyddsremsan för punktbekämpning, enligt medlens användningsbegränsningar. Svåra ogrässituationer innebär att det på skiftet i stor utsträckning förekommer ogräs som lätt sprider sig, flyghavre, tromsöloka, bredloka, gul skunkkalla, sandlupin, hampstånds, hybridslide, parkslide, jätteslide, blomsterlupin, vresros, apelsinbalsamin eller malörtsambrosia.

För att få använda växtskyddsmedel på skyddsremsan behövs alltid tillstånd på förhand från NTM-centralen. Tillståndansökan hittas på Suomi.fi-tjänsten genom att söka på ”443” som är blankettens nummer. På Österbottens NTM-centrals område skickas ansökan till e-postadressen valvonta.pohjanmaa@ely-keskus.fi. Ansökningarna behandlas så snabbt som möjligt men inom några dagar under hela odlingssäsongen. Vid behov kan vi även ge tillstånd muntligen för punktbekämpning enligt ansökan. Till e-postmeddelandet går det också bra att bifoga bilder över ogrässituationen.