Nyhet
05.06.2024

Att ta itu med hinder för produktivitet inom jordbruket

Utvecklingen av lantbrukets produktivitet begränsas av både interna och externa faktorer. Interna hinder för produktiviteten är frågor inom organisationen eller påverkas av dess egna handlingar. På samma sätt kommer externa produktivitetshinder från eller påverkar organisationen utifrån och ligger därför utanför organisationens direkta kontroll.

Viktiga hinder för produktiviteten

De mest framträdande produktivitetshindren på gården och externa produktivitetshinder som framkom i det undersökningsprojekt (2017-2018) som genomfördes av Työtehoseura för att undersöka produktivitetshinder på gården sammanfattas i figuren nedan. När det gäller externa produktivitetshinder låg jordbruksexperternas svar närmare jordbrukarnas än när det gäller interna produktivitetshinder. När det gäller interna produktivitetshinder bedömde experterna i genomsnitt vikten av de olika faktorerna som högre och den nuvarande situationen som lägre än jordbrukarna.

Även Etla, PTT, Luke och TTS Smart Farmers undersökningar för jordbruksföretag identifierade kvalificerad personal som en nyckelfaktor för produktiviteten inom företaget. Etlas ögonblicksbild lyfte också fram innovation och användning av innovation, höga investeringsnivåer och investeringar i FoU. Smart Farmers-undersökningen lyfte också fram aktiv utveckling, planering, finansiell kapacitet och riskhantering samt samarbete med andra aktörer i livsmedelskedjan.

När det gäller externa produktivitetshinder delade Etlas ögonblicksbild med undersökningsresultaten oron över svagheterna i villkoren och incitamenten för innovation och tillgången till kvalificerad arbetskraft. På liknande sätt framhölls i Smart Farmers-undersökningen vikten av byråkrati, stödpolitik, utbildning och rådgivning samt samarbete.

Förslag till åtgärder

För att förbättra produktiviteten bör utbildningen av jordbrukare stärka företagsledning och utvecklingsfärdigheter. Rådgivningstjänsternas roll som sparringpartner på gårdarna när det gäller strategisk planering och ledning föreslås också stärkas. Det behövs ett forum där jordbrukarna kan söka efter lämpliga medarbetare och där medarbetarna kan erbjuda sina synpunkter till företagarna. Gemensamma lantarbetare skulle också vara ett sätt att övervinna detta produktivitetshinder. Stödpolitiken bör utvecklas i en riktning som innebär att stödet i högre grad riktas mot produktiva aktiviteter, snarare än att bara uppfylla byråkratiska villkor. Lagstiftning och administration bör vara förutsägbar.

För att förbättra produktiviteten bör gårdsstrukturerna utvecklas och samarbetet mellan gårdarna underlättas genom gårdsutbyten och gemensamma växtföljder. Jordbrukarnas framgång är beroende av nätverk och intressenter; genom att arbeta tillsammans kan man uppnå stordriftsfördelar. Myndigheter och utbildningsorganisationer spelar också en viktig roll när det gäller att främja samarbete mellan olika aktörer. Jordbruksproduktionens produktivitet och konkurrenskraft kommer också att främjas genom att stärka stödet till inhemsk forskning och utveckling.

Publikation 474/2024 (på finska):
https://www.tts.fi/hankkeet/maatalous/tuottavuusesteet/