Nyhet
12.02.2024

Beslutsfattandet om investeringsprojekt för landsbygden inleds

Beslutsfattandet om investeringsprojekt för landsbygden inleds

NTM-centralerna kan nu inleda beslutsfattandet om de allmännyttiga investeringsprojekt som ingår i EU:s landsbygdsfinansiering och som ansöktes om förra året och i år. Beslutsfattandet om övriga projektstöd öppnas först senare.

NTM-centralen i Egentliga Finland inleder beslutsfattandet om allmännyttiga investeringsprojekt för landsbygden. Man börjar också fatta beslut om de projekt som har sökts via lokala Leader-grupper. Ansökan om utbetalningar öppnas senare i år i e-tjänsten Hyrrä. Livsmedelsverket informerar när ansökan om utbetalningar inleds..

Tyngdpunkten i Egentliga Finlands utvecklingsplan för landsbygden ligger på att stöda näringsmässiga utvecklingsprojekt. Därför behandlas endast några allmännyttiga investeringsprojekt vid NTM-centralen. Utvecklingsprojekt har sökts aktivt i Egentliga Finland, men beslutsfattandet om dem blir möjligt först senare. Fördröjningen av beslutsfattandet beror på förnyelsen av den elektroniska tjänsten för utvecklingsstöd för landsbygden Hyrrä, som har tagit längre tid än väntat.

– Tillsammans med våra kunder har vi länge väntat på att beslutsfattandet om projektstöden ska öppnas. Därför har nyheten om öppnandet av investeringsprojektens beslutsfattande tagits emot mycket positivt. Väntetiden har känts lång och vi vill tacka våra kunder för deras tålamod och goda samarbete, kommenterar utvecklingschef Johanna Mattila vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Projekten under EU:s landsbygdsfinansieringsperiod 2023–2027 öppnades i huvudsak för ansökan i juni. Därefter har cirka tusen projektstöd sökts i hela Finland. Projektstöd som hör till EU:s landsbygdsfinansiering kan sökas av offentligrättsliga och privaträttsliga samfund, såsom föreningar, organisationer, läroanstalter och kommuner. Finansiering erbjuds till exempel för utbildning och informationsförmedling, investeringar i bredband och vattentjänster, allmännyttiga miljöinvesteringar, utveckling av byar, utveckling av näringar, stärkande av gårdssamarbetet samt innovationsprojekt.

 

Johanna Mattila.Mer information:

NTM-centralen i Egentliga Finland

Johanna Mattila, utvecklingschef

johanna.mattila@ely-keskus.fi