Nyhet
21.09.2023

Bli kvitt skadegörare och växtsjukdomar med hållbara lösningar! 

Bli kvitt skadegörare och växtsjukdomar med hållbara lösningar!

Försöken inom Naturresursinstitutets KASVIS-projekt och resultaten av dem har nu samlats i en pärm. Den nya publikationen presenterar på ett heltäckande sätt hållbart växtskydd och främjande av biodiversitet i grönsaksproduktionen.

Naturresursinstitutet i Pikis i S:t Karins publicerade sommaren 2023 rapporten Hållbart växtskydd och främjande av biodiversitet i grönsaksproduktion på friland (Kestävän kasvinsuojelun ja monimuotoisuuden edistäminen kasvistuotannossa), där man bland annat presenterar skadegörare som eventuellt ökar hotet mot grönsaksodlingen samt erfarenheter av nya bevaknings- och prognosmetoder för skadegörare. Rapporten behandlar också nya alternativ för hantering av växtsjukdomar samt blommande längor och fånggrödor för att öka biodiversiteten i odlingsmiljön. 

Rapporten utarbetades som en del av projektet Hållbara lösningar till växtskydd och främjande av biodiversitet i grönsaksproduktion på friland (KASVIS), vars mål är att införa nya lösningar för ekologiskt växtskydd och öka biodiversiteten i odlingsmiljön. Projektet genomfördes i samarbete med Naturresursinstitutet, ProAgria Västra Finland och ProAgria Södra Finland. Terhi Suojala-Ahlfors, Sari Himanen, Marja Kallela, Pirjo Kivijärvi, Michaela Kontu, Satu Latvala, Anne Nissinen, Marika Rastas och Marja Tuononen ansvarade för författandet av projektets rapport. 

Det regionöverskridande utvecklingsprojektet fick stöd av EU:s landsbygdsfinansiering från NTM-centralen. Projektets totala budget var 365 000 euro, varav stödets andel var 80 %. Projektet genomfördes under åren 2020–2023 i Egentliga Finland, Satakunta och Södra Savolax, där en betydande del av Finlands frilandsgrönsaker produceras. 

Mer grönsaker på matbordet 

Naturresursinstitutets specialforskare Terhi Suojala-Ahlfors, som har arbetat inom KASVIS-projektet och lämnat in rapporten, berättar att grönsakerna i framtiden allt mer kommer att utgöra grunden för vår kost.  

– Utsikterna för konsumtionen av grönsaker är för närvarande gynnsamma eftersom man enligt de nya näringsrekommendationerna i Norden borde äta mer grönsaker. Vi hoppas naturligtvis att den ökade konsumtionen gäller just inhemska grönsaker.  

I takt med att efterfrågan ökar och klimatet förändras utsätts också produktionsmetoderna för ett allt större tryck på förändring. Till exempel har utmaningarna som växtskadegörarna medfört ökat och det behövs nya metoder för att hantera dem. Det är också nödvändigt att främja biodiversiteten i odlingsmiljön för att hantera skadegörare, öka odlingssäkerheten och bekämpa naturförlusten. 

Lukes nya projektidé vidare i den riksomfattande idéansökan 

Förutom lokala och regionala projekt genomförs även riksomfattande projekt med EU:s landsbygdsfinansiering, vars idéansökan avslutades 21 juni 2023. Sammanlagt 43 projektidéer lämnades in och av dem gick 12 vidare.  En av de projektidéer som kom vidare är Naturresursinstitutets HYÖTY-projekt som är planerat att fortsätta i KASVIS-projektets fotspår. 

– Målet är att förnya produktionssystemen för grönsaker på riksnivå genom att främja deras klimatsmarthet, resiliens och biodiversitet. Till exempel är trädgårdsproduktion intensiv odling där man strävar efter att få en skörd på ett effektivt sätt från det område man odlar på.  Produktionssättet har lett till problem med markkvaliteten och näringsämneshushållningen. Målet med det nya projektet är att på ett positivt sätt tillsammans med jordbrukare, forskare och läroanstalter inom branschen se hur framtida odlings- och produktionsmetoder kunde se ut, förklarar Suojala-Alfors om projektidén. 

Bland de idéer som kommit vidare väljs de projekt som får finansiering ännu under hösten. Enligt uppskattning används sammanlagt cirka två miljoner euro av finansieringsramen för 2023 för finansiering av de riksomfattande projekten.