Nyhet
19.01.2023

Cybersäkerhet i primärproduktionen – informationspaket publicerat

Gårdarna övervakas alltmer på distans och smarta system används - och för att använda dem på ett säkert sätt måste cybersäkerheten utvecklas aktivt. Konkreta instruktioner och och riktlinjer hjälper till att förbereda sig för säkerhetshot i den digitala miljön på gården och i trädgården.

Gårdarna övervakas alltmer på distans och smarta system används – och för att använda dem på ett säkert sätt måste cybersäkerheten utvecklas aktivt. Konkreta instruktioner och och riktlinjer hjälper till att förbereda sig för säkerhetshot i den digitala miljön på gården och i trädgården.

Ett nytt informationspaket innehåller en checklista för företagare och arbetstagare inom primärproduktionen. Checklistan hjälper dig att identifiera områden som kan förbättras på din gård och åtgärder som kan kräva hjälp av en extern expert.

Ladda ner informationspaketet: Infopaket om jordbrukets cybersäkerhet