Nyhet
08.12.2023

Egentliga Finlands utbildning om höstanmälan ordnas den 16.1

Egentliga Finlands utbildning om höstanmälan ordnas den 16.1

– på finska kl. 10–11.30 och på svenska kl. 14–15.30

Kommunernas landsbygdstjänster i Egentliga Finland och NTM-centralen ordnar utbildning för odlare om hur man gör höstanmälan tisdagen den 16.1 via Teams.

Höstanmälan gäller numera alla gårdar som ansökt om åkerstöd. Anmälan kan göras i Viputjänsten 15.1–8.2.2024.

Utbildningens program:

  • Växttäcke, villkorlighet och stöd för miljösystem
  • Hur man gör höstanmälan i Viputjänsten
  • Anmälan om hantering av avrinningsvatten, främjande av cirkulär ekonomi och användning av växtskyddsmedel
  • Satellituppföljning av växttäcke och påföljder: Egentliga Finlands NTM-central

Webinariet spelas in och inspelningen skickas till alla deltagare.