Nyhet
27.11.2023

Ett gott liv på landsbygden i Egentliga Finland är solidariskt, tryggt och kreativt!

Ett gott liv på landsbygden i Egentliga Finland är solidariskt, tryggt och kreativt!

I evenemanget i Egentliga Finland som tillhör turnén Ett gott liv på landsbygden diskuterade man medborgarverksamheten, landsbygdens närvaro och multilokaliteten med hjälp av Dialogpaus-metoden.

Landsbygdspolitiska rådet ordnade diskussionstillfället Ett gott liv på landsbygden i Egentliga Finland 7.11.2023 i samarbete med regionala landsbygdsaktörer. Ett trettiotal invånare eller aktörer från landsbygden i Egentliga Finland samlades i Rymdparken Väisälä för att diskutera regionalt viktiga teman kring livet på landsbygden. Teman i Egentliga Finland var medborgarverksamhet, landsbygdens närvaro samt multilokalitet.

Utifrån diskussionerna under dagen sammanställdes en egen resolution om varje tema.

Solidaritet och sammanhållning!

Målen för resolutionen från medborgarverksamhetsgruppen är solidaritet och sammanhållning.

– Vi stöder medborgarverksamheten genom att dela med oss av lokal information, lokaliteter och redskap för att skapa solidaritet och sammanhållning: möten, idéer och samverkan, uttryckte sig den första gruppen.

Diskussionsdeltagarna konstaterade också att tröskeln för medborgarverksamhet bör sänkas så att alla enkelt kan delta i verksamheten. Gruppen diskuterade särskilt ungdomarnas upplevda delaktighet. En av diskussionsdeltagarna var landsbygdskoordinator Sakari Malmilehto vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

– Det är också bra att komma ihåg att medborgarverksamheten är ett fint privilegium som kan utövas fritt i Finland. Man bör inte underskatta dess betydelse, konstaterar han.

Säkerheten och försörjningsberedskapen är nu på allas läppar

Gruppen för landsbygdens närvaro beslutade att genom delaktiggörande diskutera närtjänster, säkerhet och försörjningsberedskap.

– Genom att delaktiggöra gemenskapen via växelverkan tryggas landsbygdsgemenskapens säkerhet och försörjningsberedskap av de närtjänster som byggts upp. Vi utvecklar landsbygdens livskraft och närtjänster, såsom mobila läkarbussar, biblioteksbussar eller dagligvarubutikernas distributionscentraler i byarna. Vi beaktar invånare i olika åldrar och i olika livssituationer, framförde gruppen.

Gruppdeltagaren Pia Poikonen, verksamhetsledare för Leader-gruppen Varsin Hyvin, berättar att diskussionen på lokal nivå också färgades till stor del av jordbruksproducenternas situation.

– Säkerheten och försörjningsberedskapen har framhävts ytterligare i det nuvarande världsläget. De upplevda hoten och marknadssituationen påverkar allas våra liv och vårt köpbeteende, och

jordbruksproducenterna utsätts för ett hårt tryck. Nu är det allt viktigare att trygga livsmedelssektorns verksamhet med hjälp av den finansiering som erbjuds, konstaterar Poikonen.

Kreativa möten på den multilokala landsbygden

Multilokalitetsgruppen diskuterade kreativiteten i städer, på landsbygden och i skärgården som kan stärkas av multilokalitet.

– Det finns efterfrågan på framtidens telestugor / en ny utveckling av Telestugor 3.0. En ny generation användare förväntar sig lättillgängliga lokaler för gemensamt arbete, säger gruppen.

Å andra sidan påminner gruppen om att multilokalitet också förutsätter fungerande infrastruktur.

Dialogpaus-metoden som hjälp i diskussionerna

Vid dialogborden diskuterade representanter för bland annat kommuner, byar, läroanstalter och forskningsinstitut, företag, NTM-centralen, kyrkan, föreningar och Leader-grupper. Diskussionerna fördes med metoden Dialogpaus, där man med hjälp av handledd dialog siktar på att bättre förstå något ämne, men inte på enighet eller snabba lösningar.

– I Dialogpaus-metoden kom man på förhand överens om reglerna för en konstruktiv och respektfull diskussion. Det var en bra metod. Diskussionen fördjupade förståelsen för hur mångstämmig landsbygden är. Områdena och deras behov är mycket olika, säger Pia Poikonen.

Landsbygdspolitiska rådet har ordnat motsvarande evenemang i alla landskap i Finland. Syftet med diskussionerna har varit att öka mångstämmigheten samt förståelsen för vardagen och livet på olika håll i Finland i den landsbygdspolitiska debatten. Genom diskussionerna har man också velat aktivera Landsbygdspolitiska helhetsprogrammet Landsbygd som förnyas i tiden 2021–2027 samt resolutionen Möjliggör fortsättningen på landsbygdens berättelse.