Nyhet
18.12.2023

EU:s jordbruks- och landsbygdsfinansiering presenterades i år för en rekordstor publik i Egentliga Finland

EU:s jordbruks- och landsbygdsfinansiering presenterades i år för en rekordstor publik i Egentliga Finland

Under 2023 har över hundra utbildningar, webbinarier och infotillfällen om EU:s jordbruks- och landsbygdsfinansiering ordnats av Egentliga Finlands landsbygdsnätverk och med hjälp av dem nåddes över 10 000 personer.

Bytet av finansieringsperiod för EU:s jordbrukspolitik inspirerade jordbrukare och landsbygdsaktörer att utbilda sig i Egentliga Finland. EU:s jordbruks- och landsbygdsfinansiering stöder utvecklingen av jordbruket och landsbygden för att hela Finland ska må bra. Även om målen i det stora hela är desamma, medförde den nya finansieringsperioden 2023–2027 många nya möjligheter och stödvillkor som det har funnits mycket att berätta om för såväl jordbrukare, företagare på landsbygden, föreningar, lokala utvecklare som aktiva invånare på landsbygden.

Vårens jordbrukarutbildningar nådde över 8 000 personer

Våren 2023 ordnade MTK Varsinais-Suomis projekt Kohti Tulevaa i samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland, kommunernas landsbygdstjänster och intressentgrupper jordbrukarutbildningar. Sammanlagt 11 utbildningar ordnades till exempel om husdjursstöd, jordbrukarstöd, ekologiskt stöd och miljöavtal. I evenemangen deltog 1 230 personer och dessutom nådde inspelningarna över 3 000 tittare.

Det långa samarbetet med MTK fortsätter också i kommande stödutbildningar, även om organiseringsansvaret efter Kohti tulevaa-projektet har överförts till NTM-centralen.

Utbildningsutbudet inom Kohti tulevaa-projektet kompletterades med lokala jordbrukarutbildningar och frågetimmar som ordnades av landsbygdstjänsterna i kommunerna i Egentliga Finland, av vilka det sammanlagt hållits 38 stycken. Även med hjälp av dem nåddes över 4 000 personer.

63 evenemang om möjligheterna till landsbygdsfinansiering ordnades

Inom landsbygdstjänsterna vid NTM-centralen i Egentliga Finland har det också varit mycket bråttom att utbilda i stödvillkoren för den nya perioden. Under året ordnades 11 olika informationsmöten om möjligheterna med EU:s landsbygdsfinansiering och med hjälp av dem har man nått sammanlagt 900 personer. Under evenemangen har man bland annat berättat om de förändringar som den nya finansieringsperioden 2023–2027 medför samt om Egentliga Finlands regionala utvecklingsplan för landsbygden och dess tyngdpunkter.

Utöver NTM-centralen beviljas landsbygdsfinansiering av Leader-grupper som specialiserat sig på lokal utveckling på gräsrotsnivå. Leadergrupperna i Egentliga Finland ordnade sammanlagt 53 evenemang inom sina egna områden, med hjälp av vilka sammanlagt 961 personer fick höra om möjligheterna med Leader-finansiering. Dessutom deltog Leader-grupperna med sina anföranden aktivt i NTM-centralens evenemang.

Experter på landsbygdsfinansiering och projektrådgivare har under året också talat vid flera evenemang som ordnats av andra instanser, via vilka man också har nått hundratals människor. Vid sidan av offentliga tillställningar har experterna besökt intressentgrupper på tu man hand och många människor har fått projektrådgivning.

År 2024 kör igång med nio utbildningar

Nästa år fortsätter utbildningarna genast i januari. För husdjursgårdar i Egentliga Finland, Satakunta och Nyland erbjuds utbildning om djurstöd 15–2.1.2024. Tisdagen den 16.1.2024 ordnas utbildning för jordbrukare i hur man gör en höstanmälan och tisdagen den 30.1 utlovas ett bredbandswebbinarium. Kommande utbildningar informeras alltid om i landsbygdsnätverkets händelsekalender på webbplatsen maaseutu.fi/varsinais-suomi och i landsbygdsnätverkets gemensamma nyhetsbrev.