Nyhet
04.06.2024

Examensarbeten från Studieprogrammet för trädgårdsnäring vid yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu våren 2024 1/2

I det här nyhetsbrevet referas kort de i Theseus publicerade examensarbetena vars omfattning är 15 studiepoäng i Utbildningsprogrammet för trädgårdsnäring vid yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) under våren 2024 till och med den 24.5. I Theseus publiceras examensarbetena vid yrkeshögskoleutbildningarna (15 poäng) samt vid de högre yrkeshögskoleutbildningarna (30 poäng) då den studerande ger lov till det. De arbeten som inte publiceras i Theseus arkiveras i varje högskolas eget digitala arkiv. Därmed kan man läsa dessa arbeten bara på högskolan. HAMKs examensarbeten kan läsas på högskolans bibliotek. Det finns alltid en engelskspråkig sammanfattning förutom den på finska. Endast enstaka examensarbeten skrivs på svenska i utbildningsprogrammet.

Kaisa Säkkinen: Oulun kaupungin katupuurekisterin kehittäminen. I examensarbetet utvecklades instruktionerna både skriftligt och på video om hur registret för gatuträd ska föras med Trimble Locus-systemet.
https://www.theseus.fi/handle/10024/819375

Johanna Reinikainen: Sirkkalehtimerkin ja kotimaisuuden ilmeneminen kasvihuonevihannesten vähittäiskaupassa. Datamaterialet om växthusgrönsaker som insamlades i dagligvarubutiker i huvudstadsregionen, Åbo och Tammerfors visade att ungefär 70 % av utbudet var inhemskt. Hjärtbladsmärket (sikkalehtimerkki) fanns på 45 % av produkterna, men det fanns också andra märken som Gott från Finland-märket, Inhemskt, Hjärtmärket och Europeiska Unionens ekologotyp. Produkterna var utseendemässigt bra och åskådliga.
https://www.theseus.fi/handle/10024/820471

Hanna Haataja: Hävikkikukkakauppojen toiminta Suomessa. I examensarbetet konstateras att i handeln med kasserade blommor inom blomsterhandeln är det väsentligt att finna samarbetspartners och blommor från dem.
https://www.theseus.fi/handle/10024/853056

Shelby Nyberg: Different Perspectives of Labour from Two Cemeteries in Helsinki Parish Union. This study is a miniature collective for anyone interested in cemetery labour.
https://www.theseus.fi/handle/10024/850451

Saara Alahuhta: Ohjeistus turvalliseen työskentelyyn pölyttäjien kanssa kasvihuoneissa ja kasvutunneleissa. I examensarbetet gjordes en instruktionsaffisch där man ger kortfattade instruktioner om hur man skall arbeta tryggt med pollinatörerna i växthus och odlingstunnlar. Målet med instruktionerna var att säkra arbetarnas säkerhet och göra arbetet smidigare i närheten av pollinatörerna.
https://www.theseus.fi/handle/10024/841136

Lotta Laupiainen. Kauriinkestävä puutarha. I detta arbete fastställs att man kan inte endast med valet av växter säkert skydda sig mot skador av hjortdjur. De som intervjuades ansåg att av avskräckningsmedlen fungerade bäst den för professionell användning ämnade Trico-hirvieläinkarkote-repellenten och av mekaniska metoder ett tillräckligt högt staket eller stängsel. Det är också viktigt med artkännedom av hjortdjur.
https://www.theseus.fi/handle/10024/850764

Jenna Seppä: Joulukukkien vastuullisuus kuluttajan näkökulmasta. I observationer som gjordes i Kuopio fick man som resultat att det fanns lite märkningar på förpackningarna om företagsansvar på julblommor. Fair trade-märket fanns endast på julstjärnor bland julsäsongsblommorna.
https://www.theseus.fi/handle/10024/851381