Nyhet
17.08.2023

Finlands kandidater i tävlingen Agricultural & Rural Inspiration Awards 2023 har nominerats

Finlands kandidater i tävlingen Agricultural & Rural Inspiration Awards 2023 har nominerats

Finland deltar än en gång i tävlingen Agricultural & Rural Inspiration Awards, som belönar de bästa projekten i Europa. I år representeras Finland av åtta fantastiska projekt i fyra olika kategorier.

Agricultural & Rural Inspiration Awards (ARIA) är en projekttävling som anordnas av EU CAP Network och omfattar hela EU. Den utser de bästa projekten som fått EU:s landsbygdsfinansiering runt om i Europa. Tävlingen är en fortsättning på projekttävlingen Rural Inspiration Awards (RIA) som ordnades tidigare år och som har ordnats sedan 2019.

Målet med ARIA är att öka landsbygdsutvecklingens och jordbrukets synlighet i EU, presentera bästa praxis för innovativa lösningar som påverkar landsbygdssamhällen och ge synlighet i hela Europa åt projekt som har fått EU:s landsbygdsfinansiering. Temat för tävlingen i år är ”Boosting skills for agriculture and rural areas”.

Tävlingen har fyra tematiska kategorier. Medlemsländerna kan skicka två kandidater till varje kategori. Bland dessa väljs sammanlagt 24 finalister ut. En jury väljer ut en vinnare i varje kategori. Dessutom ordnas en publikomröstning bland alla projekt. Vinnarna i tävlingen väljs i december 2023.

Finland har klarat sig bra i tävlingen under tidigare år. De projekt som vann förra året hittar du här.

Mer information om Agricultural & Rural Inspiration Awards -tävlingen.

Kategorier och Finlands kandidater:

Smart & competitive agriculture:

Till kategorin söker man CAP-finansierade projekt som främjar utvecklingen av ett konkurrenskraftigt, hållbart och mångsidigt jordbruk för att trygga livsmedelstryggheten på lång sikt.

Coronakrisen och tryggande av säsongsarbetskraft/KOROKAUSI (NTM-centralen i Nyland)

Projektet KoroKausi, som genomfördes av Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, svarade snabbt och effektivt på den brist på utländsk säsongsarbetskraft som coronakrisen orsakade. Projektet säkerställde gårdarnas verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft samt att Finlands försörjningsberedskap bevarades i en exceptionell och svår tid. Mer information om projektet hittar du här.

Varumärkesspannmål från Sastamala till den internationella marknaden ”Sastavilja” (Leader Joutsenten reitti)

Sastavilja är ett innovativt samarbetsprojekt där Naturresursinstitutet deltog tillsammans med gårdarna Kasken tila och Pietilän tila, Polar Glucan Oy, MTK Vammala och Oat Services Ltd. Projektet producerade lokalt odlad havre i Sastamala och skapade varumärket FarmTopOats för den internationella marknaden. Genom varumärkesarbete och marknadsföringsåtgärder stöddes internationell export och odlingens ekonomiska lönsamhet förbättrades. Mer information om projektet hittar du här.

Environmental protection

Till kategorin söker man CAP-finansierade projekt som stärker miljöskyddet och den biologiska mångfalden, bekämpar klimatförändringen och främjar grön återhämtning.

FabPatch Oy (Leader Kuudestaan)

Textillappen Vaatelaastari® som utvecklats med hjälp av ett projekt som genomförts av Oikiat Design Oy främjar de klimatpolitiska målen genom att förlänga kläders och textilers livslängd. Produkten minskar behovet av nyproduktion och ökad markanvändning inom klädindustrin samt hjälper till att bekämpa naturförlusten. Mer information om projektet hittar du här.

Klimathållbar vård av myrskog i Birkaland (NTM-centralen i Birkaland)

I ett utbildningsprojekt som genomförs av Finlands skogscentral utökas skogsägarnas kunnande om miljövänligare skogsvård som baserar sig på de senaste forskningsrönen. Projektets huvudsakliga mål är att förnya och göra behandlingen av myrskogarna mångsidigare så att koldioxidutsläppen från dikade torvmarker och belastningen på vattendragen minskar. Mer information om projektet hittar du här.

Socio-economic fabric of rural areas

Till kategorin söker man CAP-finansierade projekt som stärker den europeiska landsbygdens ekonomiska hållbarhet, behandlar sociala aspekter på ett nytt sätt, utnyttjar digitaliseringen för att förbättra jordbruket och landsbygdssamhällena, främjar landsbygdens delaktighet samt stöder företagare och företag på landsbygden på ett innovativt sätt.

Landemia (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Projektet som genomförs av Eteläpohjalaiset kylät ry och Naturresursinstitutet främjar Södra Österbottens dragningskraft och livskraft, stöder och möjliggör boende på flera platser samt arbete oberoende av plats. Projektet ökar kunskapen om hinder för invandring, utvecklar lösningsmodeller för att avlägsna dessa hinder och utreder faktorer som påverkar byarnas attraktivitet. Mer information om projektet hittar du här.

Etableringsstöd för företag, Inlisol (Leader Ravakka)

Den innovation inom hälsoteknologi som utvecklats i Inlisol Oy:s projekt gör det möjligt för äldre att bo tryggt hemma genom att erbjuda smarta lösningar som stöd för omsorgsarbetet. Med hjälp av teknologin kan man bland annat minska den regionala ojämlikheten som beror på tillgången till vårdpersonal samt effektivisera vårdarbetet så att vårdarna kan koncentrera sig mer på människan. Mer information om projektet hittar du här.

Rural stakeholders skills:

Till kategorin söker man CAP-finansierade projekt som utnyttjar livslångt lärande, erbjuder människor och företag en möjlighet att främja den gröna given och den digitala övergången samt stöder innovationer och konkurrenskraft.

Aikaa on (NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Egentliga Finland)

ProAgria Länsi-Suomi ry:s projekt utvecklar lönsamheten hos jordbruksföretagen i Satakunta och Egentliga Finland. Inom projektet utvecklades en modell för smågruppsverksamhet vars mål är att främja effektiviseringen av lantbruksföretagarnas arbetstid samt stärka företagarnas kompetens, såsom ledarskapsfärdigheter, digitala färdigheter och tidshantering. Mer information om projektet hittar du här.

Bisnes Lande (NTM-centralen i Mellersta Finland)

Leader Viisari ry:s projekt utvecklar företagarkompetensen hos unga på landsbygden i Mellersta Finland och uppmuntrar unga att grunda företag utifrån sina egna styrkor och innovativitet. Inom projektet skapades en verksamhetsmodell och nätverk med hjälp av vilka ungdomarna kunde produktifiera och sälja sin kompetens. Mer information om projektet hittar du här.