Nyhet
03.07.2024

Från odlardatalager till strålning av växtsjukdomar i jordgubbar – på Innovationstorget utlovas igen en samling intressanta innovationer

På Innovationstorget presenteras i sommar för första gången en automatisk bestrålningsanordning som testas på en kommersiell jordgubbsodling. Apparaten bekämpar mjöldagg på jordgubbsplantor med ultraviolett C-ljus. Man diskuterar också automatiserad insamling av data från arbetsmaskiner och andra sensorer samt lagring av data i odlarens datalager. Hur gör man data till affärsverksamhet? Man närmar sig ämnet med hjälp av praktiska exempel.

På Innovationstorget presenteras en automatisk bestrålningsanordning som bekämpar mjöldagg på jordgubbsplantor med ultraviolett C-ljus. Bild: Johanna Riikonen

På Innovationstorget ser man också pollineringstjänsternas nya inkomst – inhemska bin och humlor utnyttjas för pollinering av växthus och växttunnlar. Med hjälp av pollinatörerna kan man säkerställa skördeproduktionen.

Den gemensamma mässavdelningen som ordnas för fjärde gången kommer att omfatta över tjugo innovationer.  Även utländska innovationsaktörer väntas delta. Ansökan till avdelningen är ännu öppen, så en mer exakt förteckning över utställare publiceras i augusti.

Innovationsprogram på torget och mässans huvudscen

På Innovationstorget får man dagligen höra översikter av innovationer där man också lyfter fram hur nya innovationer påverkar jordbruksföretagens ekonomiska lönsamhet. I programmet behandlas bl.a. sociala innovationer samt innovationer med anknytning till klimatet och miljön, samt till exempel cyberhot och beredskap för dem. Dessutom behandlas innovationstemat också på Jordbruksmaskinmässans huvudscen bland annat av dem som fått stipendiet Tuottajalle kiitos och av dem som tävlar om Agri-INNO-priset. Även tematiska rundvandringar under ledning av en expert utlovas ännu en gång.

AgriHubi, Landsbygdsnätverket och Jyväskylän ammattikorkeakoulus BioBoosters-företagsaccelerator och Finnish Future Farm-projektet ansvarar för arrangemangen på Innovationstorget.

Aktuell information om Innovationstorget finns på adressen: https://maaseutuverkosto.fi/innovaatiotori/ (på finska)

Mer information fås av Landsbygdsnätverkets nätverkskoordinator Tuija Kallio, tuija.kallio(a)ruokavirasto.fi tfn +358 295 204 630