Nyhet
23.01.2024

Gemensamma djurstödsutbildningar i Egentliga Finland, Satakunta och Nyland nådde nästan 600 personer

Gemensamma djurstödsutbildningar i Egentliga Finland, Satakunta och Nyland nådde nästan 600 personer

Presentationsmaterialet för alla utbildningar har nu publicerats

I januari 2024 ordnade NTM-centralerna i Egentliga Finland, Satakunta och Nyland sex gemensamma djurstödsutbildningar, i ett omfattande samarbete med intressebevakande grupper. Nästan 600 personer anmälde sig till utbildningarna.

Stödutbildningarna för husdjursgårdar i Egentliga Finland, Satakunta och Nyland ordnade under tiden 15–22.1.2024. Djurstödsutbildningarna omfattade bland annat kraven för EU:s djurbidrag i stödområdena A, B och C samt villkoren för djurens välbefinnandestöd 2024. Dessutom fick vi höra om den nya djurskyddslagen och ansökan om djurstöd i Vipu-tjänsten. En del av utbildningarna gav också information om det djurartspecifika marknadsläget, ekologisk produktion och lantraser.

Inspelningarna av utbildningarna har delats till dem som anmält sig till utbildningsdagarna. Om du behöver ta del av inspelnings materialet, kontakta vänligen koordinatorn för landsbygdskommunikation.

Presentationsmaterialet för alla utbildningar har nu publicerats

Utbildningens presentationsmaterial:

Utbildningens presentationsmaterial: