Nyhet
01.09.2023

Hälsningar för ekogårdar

Hälsningar för ekogårdar

Hösten har anlänt även i ekogårdar.  Ekoproducent: Se en lista över tre aktuella saker att komma ihåg.

1.  Ekologisk växtproduktion: Det har i år kommit nya krav på växtföljden. ). Dessutom finns en ny modell på ekoplan på Livsmedelsverkets hemsida. Använd gärna den nya modellen eftersom den uppfyller kraven i nya ekoförordningen. Under 2023 skall alla ekogårdar uppdatera ekoplanen och växtföljdsplanen så att de uppfyller kraven i nya ekoförordningen som trädde i kraft 2022.

2. Ekologisk djurproduktion: Behöver gårdens djurskötselplan uppdateras? I anvisningarna för ekologisk djurproduktion finns en riktgivande lista över de delar som skall ingå i djurskötselplanen.

3. Hyresavtal och avtal om underleverans: Eftersom skörden av spannmål har inletts på flera håll i Österbotten vill vi påminna om att man skall se över sina avtal om skörden torkas eller lagras utanför ekogården. Modellblanketter finns på Livsmedelsverkets sida.

En kopia på avtalen skall skickas till NTM-centralens handläggare om de inte skickats tidigare, t.ex. per e-post.

Vasa: tomas.rafsa@ely-keskus.fi eller jan.flemming@ely-keskus.fi

Karleby: lars.bjorkgard@ely-keskus.fi