Nyhet
08.02.2024

Handläggning av miljöavtal för skötsel av jordbruksnatur samt våtmarker som har ansökts 2023 är på slutrakan

Handläggning av miljöavtal för skötsel av jordbruksnatur samt våtmarker som har ansökts 2023 är på slutrakan

Handläggning av miljöavtal för skötsel av jordbruksnatur samt våtmarker som har ansökts 2023 är på slutrakan. Stödutbetalningen inleds 15.2 (förskott 85 %) och besluten skickas efter det inom februari/mars. Det är möjligt att söka ändring på besluten.

Målsättningen med avtal om skötsel av jordbruksnatur och landskap är att bevara och främja mångfalden och landskap på vårdbiotoper och naturbeten. Målsättningen med avtal om våtmarker är att bl.a. minska växthusgasutsläppen eller främja vattenskyddet.

En administrativ kontroll (fältbesök) måste utföras på alla avtalsskiften. Under fältbesöket bedöms områdets stödduglighet och den stöddugliga arealen mäts. Största delen av skiften som ansökts 2023 i avtal har besökts redan under 2023. För resten utförs fältbesöket under 2024.

Om du har frågor eller funderingar över miljöavtalen ta gärna kontakt till NTM-centralens sakkunniga (miljöavtal).