Nyhet
28.10.2023

Har du ett ägarbyte framför dig? Bekanta dig med möjligheterna med landsbygdsfinansiering!

Har du ett ägarbyte framför dig?

Bekanta dig med möjligheterna med landsbygdsfinansiering!

Den riksomfattande ägarbytesveckan firas 30.10–3.11. Ett av veckans evenemang ordnas i Åbo den 1 november. Ägarbyten kan påskyndas i landsbygdsområdena med hjälp av EU:s landsbygdsfinansiering, och den rådgivning som erbjuds för ägarbyten kan nu enkelt sökas i den nyligen publicerade söktjänsten.

Ägarbytesveckan är en evenemangshelhet som genomförs av Omistajanvaihdosfoorumi, där företagens ägarbyte granskas ur olika synvinklar. Information finns för både företagsförsäljare, köpare, generationsväxlare och experter och beslutsfattare.

Under veckan ordnas flera webbevenemang som det är lätt att delta i på distans. Dessutom ordnas ett evenemang i Egentliga Finland. Onsdagen den 1 november kl. 16 ordnar Egentliga Finlands tjänst för ägarbyte ett avgiftsfritt ägarbytesevenemang på Gatorade Centers Business Club i Åbo som är avsett för alla företagare som överväger att sälja eller köpa ett företag. Under evenemanget presenteras bland annat Egentliga Finlands ägarbytestjänst, finansieringen av företagsförvärvet och förberedelserna inför ägarbytet och så finns det chans att nätverka kring ett gemensamt ärende.

– Lyckade ägarbyten spelar en viktig roll för hela landskapets livskraft. Ägarbyten har stor inverkan på sysselsättningen, skatteinkomsterna samt områdenas dragningskraft och att vi hålls alerta. Ju fler lyckade ägarbyten man får till i Egentliga Finland, desto fler företag kan fås in i ett nytt utvecklingsskede och människors arbetsplatser tryggas, kommenterar Jutta Wirén, chef för näringsärenden i Egentliga Finland Företagare. Mer information om evenemanget i Åbo och andra evenemang under veckan finns på webbplatsen för ägarbytesveckan (på finska).

Sök lokala råd i den nya söktjänsten för ägarbytesrådgivning!

Etualalla tietokone, jonka ruudulla näkyy omistajanvaihdosneuvonnan hakupalvelun etusivu. Taustalla kaksi ihmistä.
Den riksomfattande söktjänsten för rådgivning vid ägarbyte i företag publicerades den 24 oktober. Foto: MOP-hanke.

Inom ramen för MOP-projektet (på finska), som genomfördes med EU:s landsbygdsfinansiering, utvecklades en riksomfattande söktjänst för rådgivning vid ägarbyte (på finska) i företag, som publicerades den 24 oktober. I söktjänsten kan en kund som är intresserad av ägarbyte söka aktörer som erbjuder rådgivning om ägarbyte utgående från sin hemort eller sitt landskap.

Söktjänsten består av över 120 offentliga och privata aktörer som ger råd med låg tröskel till nuvarande och framtida företagare som planerar att köpa, sälja eller generationsväxla. 11 av tjänsteleverantörerna finns i Egentliga Finland. Med är Aura kommun, Finnvera, Kaarinan Kehitys, Loimaa stads företagstjänster, Pöytis kommun, Finlands skogscentral, Företagsmäklare Suomen Yrityskaupat, Turku Science Park, Ukipolis, Egentliga Finlands Företagare och Yrityssalo.

Den grundläggande rådgivning som erbjuds via söktjänsten är avgiftsfri för kunden. Rådgivningen hjälper företagaren att främja ägarbytet och hitta de experttjänster som behövs för att genomföra ägarbytet.

MOP-projektet, som fokuserar på utveckling av ett system för ägarbyte i landsbygdsföretag, koordineras av Seinäjoki yrkeshögskola. Projektets samarbetspartner är Företagarna i Finland rf, Finlands Nyföretagarcentraler rf och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter.

Landsbygdsfinansiering erbjuds för ägarbyten

Hilkka Halla ELY-keskuksen oranssissa paidassa.
Råd om företagsstöd som ingår i EU:s landsbygdsfinansiering kan fås från Leader-gruppen i den egna regionen eller NTM-centralen. Man kan träffa Egentliga Finlands ledande företagsexpert Hilkka Halla vid ägarbytesevenemanget som ordnas i Åbo den 1 november.

Ägarbyten kan påskyndas i landsbygdsområdena med hjälp av EU:s landsbygdsfinansiering.

För planeringen av ett företagsköp på glesbygden eller kärnlandsbygden kan man få 2 500 eller 5 000 euro i stöd från den lokala Leader-gruppen. Stödet är avsett för experttjänster med hjälp av vilka den som planerar att köpa ett företag kan utreda företagets verksamhetsförutsättningar och förbereda köpet. FO-nummer behövs inte ännu för att ansöka om stöd. Regiongränserna för glesbygden och kärnlandsbygden i Egentliga Finland finns i NTM-centralens karttjänst.

I samband med ägarbyten lönar det sig att komma ihåg även andra företagsstöd som hör till landsbygdsfinansieringen.

– När en ny ägare börjar föra företaget framåt med nya ögon kan man ansöka om stöd för såväl utveckling av företaget som investeringar. För utveckling kan man få 50 procent i stöd och för investeringar 20–40 procent av de godkända kostnaderna för investeringen, påminner Hilkka Halla, ledande expert på företagsstöd för landsbygden vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Leader-grupperna finansierar i regel investeringar på 5 000–100 000 euro för företag som sysselsätter högst 5 årsverken och NTM-centralerna investeringar på 10 000–1,5 miljoner euro.

För ägarbyten på gårdar erbjuds startstöd för unga jordbrukare som söks hos NTM-centralen och som är avsett för nya jordbrukare under 41 år. Stödet underlättar generationsväxlingar och uppmuntrar nya jordbrukare att börja i branschen.

Kontaktuppgifterna till de lokala Leader-grupperna och NTM-centralen finns samlade på adressen maaseutu.fi/varsinais-suomi.

 

Mer information:

Företagsstöd för landsbygden

Hilkka Halla, ledande företagsexpert, NTM-centralen i Egentliga Finland

hilkka.halla@ely-keskus.fi

 

MOP-projektet

Marianne Ruusunhelmi, projektkoordinator, Företagarna i Finland

marianne.ruusunhelmi@yrittajat.fi

 

Ägarbytesevenemnang i Åbo

Jutta Wirén, chef för näringslivsärenden, Egentliga Finlands företagare

jutta.wiren@yrittajat.fi