Nyhet
29.01.2024

Harri Livén blir verkställande direktör för MTK i Egentliga Finland

Harri Livén blir verkställande direktör för MTK i Egentliga Finland

Harri Livén har arbetat vid NTM-centralen i Egentliga Finland och i organisationer som föregick NTM-centralen i 30 år. Jordbrukarnas angelägenheter och jordbruket i Egentliga Finland är något som alltid har legat honom varmt om hjärtat. I mars främjar han dessa frågor i rollen som verkställande direktör för MTK i Egentliga Finland.

Den 5 december 2023 valdes Harri Livén, som haft en lång karriär inom Egentliga Finlands lantbruksförvaltning, enhälligt till ny verkställande direktör för MTK i Egentliga Finland. Han inleder sin nya tjänst den 18 mars 2024.

Livén har arbetat med jordbruksfrågor vid NTM-centralen i Egentliga Finland och i organisationer som föregick NTM-centralen i 30 år.

– År 1994 blev jag högskolepraktikant vid Åbo landsbygdsnäringsdistrikt. Efter det arbetade jag vid Egentliga Finlands TE-central och min senaste arbetsplats var vid NTM-centralen. Under de senaste 30 åren har jag hunnit ha ett tiotal olika uppgifter och som chef har jag arbetat sedan 2000, berättar han om sin karriär.

Livén hann arbeta som landsbsygdschef vid NTM-centralen i Egentliga Finland i drygt tre år, och som chef för jordbruksenheten ännu längre än så. Livén har trivts bra i tjänsten, men under de senaste åren har hans arbetstid huvudsakligen gått åt till administrativa uppgifter. I sitt nya arbete hoppas han ha möjlighet att utföra konkret och praktiskt arbete.

– Att främja jordbrukarnas ärenden och jordbruket i Egentliga Finland intresserar mig särskilt mycket. Jag har arbetat med samma frågor tidigare, men i fortsättningen arbetar jag från en annan infallsvinkel.

I sitt kommande arbete ansvarar Livén för att leda förbundets verksamhet i enlighet med de mål som direktionen ställt upp. Han kommer att ha mycket färre underordnade eftersom han i stället för en stor enhet i fortsättningen ska leda en smidig och kompetent arbetsgemenskap som består av åtta personer. Där finns det säkert tillräckligt med praktiskt arbete för honom själv.

– Nu är mitt mål att bekanta mig med våra medlemmar och höra producenternas förväntningar. Situationen för jordbruket är svår i många avseenden, och det är viktigt att veta vad producenterna förväntar sig av oss. Det går naturligtvis inte att förändra hela världen, det är till exempel svårt att påverka marknadspriserna, men vi får se vad vi kan göra på landskapsnivå, kommenterar Livén.

Specialväxter och familjeliv i Rimito

Harri Livén bor i Rimito i Nådendal där han njuter av sina egna barndomslandskap. Familjen består av fru och tre unga vuxna barn.

– Vi har en specialväxtgård på knappt 40 hektar som jag har skött efter mina föräldrar, i 19 år. Jag åkte en gång i tiden från min hemgård till armén och därefter började jag studera i Helsingfors. Jag avlade en studierelaterad jordbrukspraktik i delstaten Minnesota i USA. Efter studierna och några år i arbetslivet slöt sig cirkeln när jag återvände till hemgården.

Livén har bland annat odlat frilandsgurka, nypotatis och spannmålsväxter. Under föräldrarnas tid fanns det också en kombinationsgård för svin på gården, och därigenom har vi också förståelse för husdjursproduktion, tillägger han.

Antti Jaatinen har utnämnts till ny landsbygdschef

Harri Livén fortsätter på NTM-centralen fram till den 15 mars 2024, men en del av hans uppgifter har redan flyttats vidare. Även chefen för landsbygdstjänsterna Antti Jaatinen ansvarar delvis för uppgifterna som chef för jordbruksenheten. Dessutom har ledningen av hela landsbygdsväsendet, dvs. uppgiften som landsbygdschef, överförts till Antti Jaatinen.

Livén har på tjänstens vägnar också varit ordförande för Landsbygdssektionen i samarbetsgruppen för Egentliga Finlands landskap. Ordförandens uppgifter sköts tills vidare av landsbygdssektionens vice ordförande Sami Heinonen, landsbygdsombudsman vid Egentliga Finlands förbund.

Livén berättar att han fått många gratulationer och blivit kontaktad flera gånger efter utnämningen. Samarbetet med många arbetskamrater och intressentgrupper fortsätter på ett naturligt sätt även i det nya arbetet.

– Jag kommer att vara mycket samarbetsvillig. Både vid NTM-centralen och inom MTK främjas även i fortsättningen ett hållbart, lönsamt, konkurrenskraftigt och ansvarsfullt jordbruk.

Livén skickar en tacksam och känslofylld hälsning till sina arbetskamrater vid NTM-centralen.

– NTM-centralen skulle ha haft styrka med vilket mått som helst. Att avstå från denna arbetsgemenskap är så svårt att jag får tårar i ögonen.

Harri Liven traktorin hytissä.
Harri Livén på sin egen gård i Rimito.

 

MTK-Egentliga Finlands tidigare verkställande direktör Paavo Myllymäki går i pension i början av 2024. Han arbetade vid MTK-Egentliga Finland sedan 1985 och som verkställande direktör sedan 1997.