Nyhet
28.06.2023

I år ska 2,7 miljoner euro delas ut i Nyland för företags- och projektstöd

I år ska 2,7 miljoner euro delas ut i Nyland för företags- och projektstöd

Kuva, jossa on käsi, jossa on hehkulamppu.

Ansökningsmöjligheten för EU-finansieringsperioden 2023–2027 stöd för landsbygdens företag och utvecklingsprojekt för har inletts i e-tjänsten Hyrrä. Nu kan man ansöka om alla former av företagsstöd samt för utvecklingsprojektens del stöd för allmännyttiga investeringar, utbildnings- och informationsförmedlingsprojektet samt största delen av samarbetsprojekten, bland annat företags- och jordbrukargruppsprojekt och beredningspenning.

Resten av projektstödsformerna kan sökas hösten 2023. Då inleds till exempel ansökningsmöjligheten för bredbandsprojekt, småskaliga projekt och interregionala projekt som söks hos Leadergruppen. Beslutsfattandet och utbetalningen av stöden inleds stegvis under hösten 2023.

Finansieringsbelopp och finansieringens linjedrag i Nyland samt urvalsperioder 2023

I Nyland gör NTM-centralen och de lokala Leader-grupperna urvalsbeslut om vilka projekt som ska finansieras och ger råd om hur man ansöker om stöd. Nylands närings-, trafik- och miljöcentral har i år 2,7 miljoner euro att dela ut till företags- och projektstöd. Nylands finansieringsriktlinjer för företags- och projektstöd finns nu tillgängliga på NTM-centralens webbplats.

Ansökan om stöd är fortlöpande, men ansökningarna avgörs per urvalsperiod. Under 2023 kommer det att finnas två urvalsperioder för företag och två för utvecklingsprojekt. Urvalsperioderna är 12.6.-15.8.2023 och 16.8.-15.10.2023 för företagsstöd och 21.6.-15.9.2023 och 16.9-31.10.2023 för projektbidrag. Ledargruppernas urvalsperioder avviker från NTM-centralernas.

Beslutsfattandet i jordbrukets investeringsstöd och startstöd för unga odlare inleds

NTM-centralerna inleder beslutsfattandet om investeringsstöd för jordbruket och startstöd för unga jordbrukare från och med 21.6.2023. NTM-centralerna fattar först beslut om ansökningar som inkommit under den stödperiod som avslutats den 10 maj. Ansökningar om utbetalning och tillstånd att lyfta lån kan lämnas in senare i höst. Beslutsfattandet inleddes med startstöden, varefter stödbeslut görs för jordbruksinvesteringarna. Under den första ansökningsperioden, som inleddes i april, ansöktes i Nyland om 55 lantbruksinvesteringar och 7 startstöd för unga jordbrukare.

Jordbrukets strukturstöd har en egen beviljningsfullmakt för beviljandet av stöd. Pengarna är knappa för miljö- och klimatinvesteringar (bl.a. täckdikning, solpaneler, investeringar i djurens välbefinnande). I hela landet lämnades det in betydligt mer ansökningar i denna åtgärd, särskilt energiansökningar, än vad som förväntades, och på grund av det ser det nu ut som alla NTM-centraler är tvungna att efter urvalsförfarandet göra avslag på en del av ansökningarna.

Anvisningar och kontaktuppgifter

Den förnyade e-tjänsten Hyrrä guidar dig genom ansökningsprocessen, men det lönar sig att reservera gott om tid för att fylla i ansökan. Det lönar sig också att logga in i Hyrrä och bekanta sig med de uppgifter som behövs för ansökan på förhand innan du skickar in den egentliga ansökan. Ansökan blir anhängiggjord direkt när den lämnas in i Hyrrä. Under sommarsäsongen kontaktas NTM-centralen bäst via de gemensamma e-postadresserna: maaseuturahoitus.uusimaa@ely-keskus.fi och maksatus.uusimaa@ely-keskus.fi

Läs mer:

Kontakt: