Nyhet
22.09.2023

I Egentliga Finland ansöker man ivrigt om landsbygdsfinansiering

I Egentliga Finland ansöker man ivrigt om landsbygdsfinansiering

EU:s landsbygdsfinansiering har redan under den finansieringsperiod som inleddes i år intresserat Egentliga Finland exceptionellt mycket.

NTM-centralen och Leader-grupperna beviljar EU:s landsbygdsfinansiering i Egentliga Finland. De första urvalsperioderna för Leader-stöd och projektstöd som söks från NTM-centralen har just avslutats och i synnerhet antalet ansökningar om Leader-stöd var större än väntat. 

Ansökan om bredbandsprojekt inleddes först den 19 september, medan man har kunnat ansöka om investerings- och startstöd för jordbruket ända sedan våren. Man kan ansöka om utbetalning av beviljade investeringsstöd under hösten. 

Stöd som hör till EU:s landsbygdsfinansiering kan sökas kontinuerligt i e-tjänsten Hyrrä, men beslut fattas enligt urvalsperiod. Urvalsperioderna för NTM-centralen och Leader-grupperna i Egentliga Finland finns samlade på adressen Maaseutu.fi/Varsinais-Suomi. 

Den första urvalsperioden för projektstöd fick sju ansökningar 

Den första urvalsperioden för projektstöd från NTM-centralen i Egentliga Finland avslutades måndagen den 18 september. Det kom sammanlagt sju ansökningar och de fördelade sig jämnt mellan olika projektåtgärder, såsom samarbetsinitiativ för hållbar användning av naturresurser och stävjande av klimatförändringen, påskyndande av samarbetet inom primärproduktionen för utveckling av tjänster och funktioner på landsbygden, informationsförmedling och beredningsfinansiering för ansökan.  

– Det centrala temat för ansökningarna är att stöda hållbar tillväxt inom olika sektorer på landsbygden. I ansökningarna betonades betydelsen av interregional utvecklingsverksamhet, kommenterar utvecklingschef Johanna Mattila vid NTM-centralen i Egentliga Finland. 

Totalkostnaderna för de ansökta projekten är sammanlagt nästan 2 miljoner euro och det ansökta stödbeloppet hos NTM-centralen i Egentliga Finland är sammanlagt cirka 930 000 euro. Den andra urvalsperioden för projektstöd avslutas den 31 oktober. 

Ansökan om bredbandsprojekt inleddes den 19 september 

Ansökan om finansiering för bredbandsinvesteringar öppnades den 19 september. Finansiering beviljas från NTM-centralerna och den första urvalsperioden avslutas den 31 oktober. Vid NTM-centralen i Egentliga Finland ansvarar utbetalningsexpert Heli Raitamäki för rådgivningen om bredbandsprojekt.  

– Under denna finansieringsperiod betonas digitaliseringen som ett genomgående tema i den regionala utvecklingsplanen. Det är viktigt att landsbygdsområdena får fungerande och tillräckligt snabba nätförbindelser för att främja landsbygdens livskraft, säger Raitamäki. 

EU:s landsbygdsfinansiering stöder byggandet av byanät i sådana områden där supersnabba datakommunikationsförbindelser inte byggs på marknadsvillkor. Ett villkor för stödet är att det nät som byggs garanterar en förbindelse som fungerar med en hastighet på 1 Gbit/s. Finansiering kan beviljas för privat- och offentligrättsliga sammanslutningar, till exempel byaföreningar, kommuner, andelslag och lokala operatörer. Stödet kan uppgå till högst 65 procent av de godtagbara kostnaderna och det betalas ut i efterhand. En del av projektets finansiering kan vara talkoarbete. 

Den andra urvalsperioden för företagsstöd avslutas den 15 oktober – Webbinarier på kommande! 

Under den första urvalsperioden lämnades 18 ansökningar om företagsstöd för landsbygden till NTM-centralen i Egentliga Finland. Den andra urvalsperioden pågår nu och avslutas den 15 oktober. 

NTM-centralen ordnar ett webbinarium den 2 oktober kl. 15–16 om de företagsstöd för landsbygden samt de företags- och jordbrukargruppsprojekt som kan sökas. Anmälan är öppen i Webropol. 

– Webbinariet fokuserar på start-, utvecklings- och investeringsstöd för landsbygdsföretag som kan sökas från NTM-centralen. Om företaget redan har utvecklingsbehov och planer i anslutning till detta, hinner man ännu be om mer information efter webbinariet. Man hinner ännu lämna in ansökan för den pågående urvalsperioden, kommenterar NTM-centralens ledande företagsexpert Hilkka Halla. 

Senare på hösten ordnar NTM-centralen och Leader-grupperna dessutom tillsammans ett webbinarium om alla former av företagsstöd under EU:s landsbygdsfinansieringsperiod 2023–2027. Det utlovas också information om energiinvesteringar och ERUF-finansiering.  

Utbetalningar av investerings- och startstöd för jordbruket inleds under hösten 

Under hösten kan jordbrukarna ansöka om utbetalning av investeringsstöd för jordbruk och startstöd för unga jordbrukare som beviljats detta år samt om tillstånd att lyfta räntestödslån. Livsmedelsverket informerar när det är möjligt att göra en ansökan om utbetalning. En enskild jordbrukare får stödet på kontot efter att betalningsfunktionerna är klara, den regionala NTM-centralen har behandlat ansökan om utbetalning och gett ett positivt beslut om utbetalning. 

Under de två första urvalsperioderna har över 300 ansökningar om investerings- och startstöd för jordbruket lämnats in till NTM-centralen i Egentliga Finland. Under den första urvalsperioden fick 140 investeringar finansieringsbeslut. Ansökningarna för den andra urvalsperioden behandlas senast den 15 november. Nu pågår redan den tredje urvalsperioden för investeringsstöd för jordbruket och den avslutas den 15 oktober. 

Antalet ansökningar om Leader-stöd överraskade positivt  

Ansökan om Leader-stöd har kommit igång i snabb takt i Egentliga Finland. Egentliga Finland har fem Leader-grupper: Varsin Hyvä i Åboregionen, I samma båt – Samassa veneessä i skärgården, Jokivarsikumppanit i Loimaaregionen och Somero, Ravakka i Nystadsregionen och Satakunta samt Ykkösakseli i Saloregionen och Nyland.  

Under den första urvalsperioden har sammanlagt 76 ansökningar lämnats in till Leader-grupperna i Egentliga Finland, varav största delen är företagsstöd. 

Under den första urvalsperioden fick Leader Varsin Hyvä sammanlagt 15 ansökningar, av vilka 11 var företagsstöd, tre allmännyttiga projekt och ett Varsin Hyväs eget projekt – Nuorten näköinen Turun seutu (Åboregionen enligt unga). Jokivarsikumppanit tog emot sammanlagt 15 ansökningar under den första urvalsperioden, I samma båt – Samassa veneessä fick 9 ansökningar och Leader Ravakka 13 ansökningar. 12 av de projekt som ansöktes från Ravakka fick redan finansieringsbeslut, ett flyttades till nästa urvalsperiod.  

Leader Ykkösakseli fick 24 ansökningar under den första urvalsperioden, varav 11 är allmännyttiga projekt och 13 är företagsstöd. De totala kostnaderna för ansökningarna uppgår till sammanlagt 1,3 miljoner euro och 643 000 euro har sökts i stöd. Dessutom har 35 000 euro sökts i småföretagsstöd. 

– Vi är överraskade över hur populär Leader-finansieringen är. Redan under den första urvalsperioden har man ansökt om mer stöd än de 582 500 euro som Ykkösakseli beviljar i år. Ykkösakselis styrelse står inför svåra beslut med att välja vilka projekt som får finansiering, kommenterar verksamhetsledare Maarit Teuri.