Nyhet
29.01.2024

Jordbrukare, kom ihåg att göra höstanmälan senast 8.2.

Jordbrukare, kom ihåg att göra höstanmälan senast 8.2.

Utbildningsmaterialet är nu publicerat!

Den 16 januari ordnades två utbildningar för odlare i Egentliga Finland: en på finska och en på svenska. Så gott som alla gårdar ska från och med i år göra en höstanmälan om växttäcke vintertid. Höstanmälan är öppen i Vipu-tjänsten fram till den 8.2.2024.

Sammanlagt 650 personer anmälde sig till utbildningarna om höstanmälan som ordnades av landsbygdstjänsterna i kommunerna i Egentliga Finland och NTM-centralen. I utbildningarna presenterades detaljerna om höstanmälan för odlarna och hur den görs i Vipu-tjänsten samt monitoreringen av växttäcket.

Både de finsk- och svenskspråkiga presentationerna har nu publicerats. Inspelningarna av utbildningarna har delats till dem som anmält sig till utbildningsdagarna. Om du behöver ta del av inspelningsmaterialet, kontakta vänligen koordinatorn för landsbygdskommunikation: janica.vilen@ely-keskus.fi.

Presentationsmaterial för utbildning

Utbildningens program:

  • Växttäcke, villkorlighet och stöd för miljösystem: Kaisa Kauranen, Pemars landsbygdstjänster
  • Hur man gör höstanmälan i Viputjänsten: Susanne Mäkelä, Pemars landsbygdstjänster
  • Anmälan om hantering av avrinningsvatten, främjande av cirkulär ekonomi och användning av växtskyddsmedel: Susanne Mäkelä, Pemars landsbygdstjänster
  • Satellituppföljning av växttäcke och påföljder: Kai Alajoki, Egentliga Finlands NTM-central

Koulutuksen ohjelma:

  • Kasvipeitteisyys, ehdollisuus ja ekojärjestelmätuki: Riikka Gustafsson, Someron maaseutupalvelut
  • Syysilmoituksen tekeminen Vipu-palvelussa: Heli Nieminen, Loimaan maaseutupalvelut
  • Valumavesistä, ravinteiden kierrätyksestä ja kasvinsuojeluaineista ilmoittaminen: Jarmo Peltola, Liedon maaseutupalvelut
  • Kasvipeitteisyyden monitorointi ja seuraamukset: Maarit Solla, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Till villkorligheten, dvs. grundvillkoren för jordbrukarstöden, hör att 33 procent av åkerarealen och arealen för permanenta växter ska bestå av växttäcke under vintersäsongen. Till arealen godkänns äkta växttäcke, stubb, lätt bearbetning eller växtrester. Kravet kan inte uppfyllas på areal med permanent gräsmark.

Utöver växttäcket vintertid kan även annat ingå i din höstanmälan. Anmälan ska göras till exempel om vissa åtgärder i förbindelsen om ekologisk produktion eller miljöförbindelsen, såsom växtskyddsmedel som gården använder, främjande av cirkulär ekonomi, hantering av avrinningsvatten och fågelåkrar.

Man kan be landsbygdstjänsterna i den egna regionen om gårdsspecifika råd om hur man gör en höstanmälan.

Växttäcket följs upp med hjälp av satelliter

Växttäcket granskas med satellituppföljning. Från och med mitten av mars kan man i Vipumobilen få en begäran om utredning ifall bearbetning av arealen med växttäcke vintertid har observerats.

Om jordbrukaren har följt villkorlighetskravet för minimiväxttäcke vintertid går det att svara på begäran om utredning med en bild som tagits med Vipumobilen. Bilden kan tas efter mitten av mars.