Nyhet
12.02.2024

Jordbrukarna fick lättande nyheter!

Jordbrukarna fick lättande nyheter!

En kompletteringsansökan för stöd för miljösystem och miljöersättningen öppnas

Livsmedelsverket ger jordbrukarna möjlighet att komplettera sina ansökningar om åkerstöd från ifjol. Kompletteringsansökan har en betydande inverkan i Egentliga Finland.

Livsmedelsverket öppnar en kompletterande ansökan om åkerstöd där det är möjligt att ansöka om åtgärden för växttäcke i stödet för miljösystem samt miljöersättningens åtgärder för främjande av cirkulär ekonomi, hantering av avrinningsvatten och fågelåkrar. En kompletterande ansökningsomgång är ett undantagsförfarande i ansökan om åkerstöd. Efter att ansökan om åkerstöd avslutades har det visat sig att många jordbrukare inte har ansökt om åtgärder i stödet för miljösystem och miljöersättning. Enligt Livsmedelsverkets bedömning kan en orsak till detta vara sammandraget för ansökan om åkerstöd.

– Sammandraget för ansökan om åkerstöd innehöll endast uppgifter om det stöd som ansökan avsåg, men inte uppgifter om de åtgärder som valts ut för dem.  Denna information kunde ha varit till hjälp för att upptäcka de val som saknades. Därför ger Livsmedelsverket jordbrukarna möjlighet att komplettera sina ansökningar” säger avdelningsdirektör för jordbruksavdelningen Jukka Pekonniemi.

I Egentliga Finland togs nyheten emot med glädje, eftersom det redan i fråga om växttäcket fanns över 200 kryss som saknades här och deras sammanlagda stödeffekt skulle ha varit cirka 160 000 euro. Stödförlusterna för enskilda gårdar kunde ha stigit till upp till 20 000 euro. Dessutom är det möjligt att i den kompletterande ansökan ansöka om miljöersättningens åtgärder för främjande av cirkulär ekonomi, hantering av avrinningsvatten och fågelåkrar.

– Byte av finansieringsperiod medförde ändringar i villkoren och termerna för stödansökan. Dessutom var det svårt för jordbrukarna att granska sina ansökningar i det nya systemet, så det var lättande att förvaltningen snabbt kunde reagera på situationen genom att besluta om att öppna en kompletterande ansökan, kommenterade Maarit Solla, ledande expert vid jordbruksenheten vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Livsmedelsverket ger kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter och jordbrukare närmare anvisningar om ansökningsförfarandet och höstanmälan som ingår i åtgärderna under februari. Ekosystemstöd för växttäcke vintertid och miljöersättning för främjande av cirkulär ekonomi, hantering av avrinningsvatten och fågelåkrar betalas till jordbrukarna i juni 2024.